Svätý Otec vymenoval za nového spišského biskupa Františka Trstenského

TK KBS, ml; pz | 08. 09. 2023 12:00Bratislava 8. septembra (TK KBS) Svätý Otec František vymenoval nového spišského biskupa. Stal sa ním dp. František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku. Dp. František Trstenský sa narodil 13. marca 1973 v Trstenej (Spišská diecéza). Filozofické a teologické štúdia absolvoval na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.Kňazskú vysviacku prijal 21. júna 1997 v Tvrdošíne. Bol kaplánom v Spišských Vlachoch a v Dolnom Kubíne. V rokoch 2000 - 2004 študoval v Jeruzaleme, kde získal licenciát z biblických vied a archeológie (SSLic.). V roku 2006 získal doktorát z biblickej teológie (ThDr.) na Pápežskej akadémii v Krakove, v roku 2008 sa habilitoval na docenta na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a v roku 2015 bol vymenovaný prezidentom SR za profesora. Od roku 2004 prednáša biblické predmety na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity a v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule.  Od roku 2014 do roku 2018 vykonával funkciu prorektora pre zahraničné vzťahy Katolíckej univerzity v Ružomberku.Od roku 2020 je farárom a dekanom v Kežmarku a zároveň prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu v Kňazskom seminári na Spiši. Je cirkevným cenzorom a členom viaceých diecéznych komisií.Aktívne publikuje a spolupracuje s Rádiom LUMEN a TV LUX v oblasti biblickej problematiky. Okrem biblických jazykov — hebrejčiny a gréčtiny — ovláda anglický, taliansky a francúzsky jazyk a dohovorí sa aj po nemecky a poľsky.

Zdroj: Spišská diecéza 

Zdroj: Spišská diecéza

Zdroj: Rádio LUMENK správe bolo vydané AUDIO.Súvisiace:

Novovymenovaný biskup: Túžim po kontinuite a novom dynamizme diecézy

Predseda KBS: Ďakujem Svätému Otcovi za nového pastiera Spišskej diecézy
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024