Katechetický úrad ponúka kňazom tipy rozvíjajúce pastoráciu a evanjelizáciu

TK KBS, msi, ml; pz | 08. 09. 2023 09:01Bratislava 8. septembra (TK KBS) Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy dáva kňazom do pozornosti ponuky rozvíjajúce pastoráciu, evanjelizáciu aj katechézu vo farnostiach. Ponuky budú postupne zverejnené na celý školský rok 2023/24. Ide o nové programy, iniciačné alebo aj formačné semináre pre kňazov, aj pre laikov. Prihlásiť sa na ne môžu na www.dku.abuba.sk.Štvrtok 14. septembra 2023

- 9:00 - 11:00 Ukážkové stretnutie diecézneho programu prípravy na birmovku „Poď a uvidíš“

Workshop s praktickými ukážkami hlavných princípov. Vhodné pre kňazov.Štvrtok 28. septembra 2023:

- 9:00 - 11:00 Ako urobiť vstupný prahový rozhovor

Praktická ukážka prahového rozhovoru počas prípravy na sviatosť birmovania, kedy ho použiť, aj s využitím kariet s obrázkovými symbolmi. Prahový rozhovor pomôže odhaliť osobnostný a duchovný rast birmovanca, úspešnosť prípravy na birmovku, odkryť jej slabé, silné miesta, účinnosť a kvalitu. Vhodné pre kňazov aj animátorov.Soboty 23. septembra - 25. novembra 2023 / 6 stretnutí (soboty)

- 9:00 - 12:00 Seminár sprevádzam spoločenstvo

Seminár pre kľúčové osoby - laikov aj kňazov, ktorí začínajú nový turnus prípravy na sviatosť birmovania, ale aj laikov, ktorí vedú malé spoločenstvá vo farnostiach. Seminár je zameraný na osvojenie si základných praktických zručností umenia sprevádzať (umenie počúvať, kerygmatický prístup, vykazateľnosť, oceňovanie a pod.)Bližšie informácie poskytne Martina Šipošová, metodička pre katechézu vo farnosti 0903 982 542, msiposova@abuba.sk.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024