V Dolnej Strede budú mať na fare stacionár pre hendikepovanú mládež

TK KBS, abu, mf, ml; kj | 05. 09. 2023 08:52Dolná Streda 5. septembra (TK KBS) Obyvatelia Dolnej Stredy prežili deň, ktorý sa určite zapísal do histórie farnosti i obce výrazným spôsobom. Po slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, požehnali obnovenú budovu starej fary. Táto bude v nasledujúcich rokoch slúžiť ako stacionár pre 20 hendikepovaných detí a mládež.Počas svätej omše, slávenej pri príležitosti požehnania obnovenej budovy starej fary v Dolnej Strede, predniesol trnavský arcibiskup Ján Orosch slávnostnú homíliu. V nej, vychádzajúc z evanjeliového textu, poukázal na dôležitosť autority. Povzbudil prítomných, že i oni ako rodičia, starí rodičia, učitelia alebo ostatní verejní činitelia sa majú stať autoritou svojou verne konanou službou. Autorita sa nedá vynútiť, v takom prípade by bola iba trpená. Ale autoritu možno získať práve svojím správaním, príkladom a spôsobom života, ktorý vedieme.Po svätej omši sa arcibiskup Orosch v sprievode veriacich presunul k obnovenej budove miestnej starej fary. Tu sa konal obrad požehnania objektu. Po skončení obradu si všetci spoločne prezreli vynovené priestory starej fary. Ide o najstaršu budovu v obci, ktorá katastrálne susedí s mestom Sereď.Budova starej fary v Dolnej Strede bola postavená v roku 1756. Viac ako 200 rokov slúžila na ubytovanie farára, kaplána a pomocníkov, ktorí sa starali o hospodársky majetok farnosti. Po smrti jej posledného obyvateľa vdp. Timoteja Pozdecha začala budova chátrať. V roku 2012 vďaka pomoci obetavých farníkov pod vedením Petra Mikulu bola čiastočne zrekonštruovaná a slúžila ako pastoračné centrum farnosti.V marci 2023 sa začala jej úplná obnova spojená aj s vybudovaním prístavby, a to najmä vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (1 046 547,26 eur). Od 1. januára 2024 bude budova slúžiť ako stacionár pre 20 hendikepovaných detí a mládež. Stará fara vo farnosti Dolná Streda je najstaršou budovou rovnomennej obce.Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave, Martin Ferenc
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024