V Orávke odhalili pomník kanonika Spišskej kapituly kňaza Pavla Vitka st.

TK KBS, sd, ml; pz | 05. 09. 2023 07:53Poľsko 5. septembra (TK KBS) Vo farnosti Orávka v Poľsku si v nedeľu 3. septembra 2023 pripomenuli osobnosť čestného kanonika Spišskej kapituly kňaza Pavla Vitka st. (Paulus Vitkay senior, *1779 †1842). Udalosť sa konala pri príležitosti odhalenia nového pomníka tohto spišského kňaza a významného botanika, ktorý sa okrem duchovnej starostlivosti o zverených veriacich zapísal do histórie najmä svojim dielom Flora Arvensis. Rodák zo Spišského Bystrého vytvoril toto významné botanické dielo pred 200 rokmi, a tak sa významne zaslúžil o rozšírenie poznania oravskej flóry.Slávnosť sa začala svätou omšou vo farskom kostole v Orávke, ktorú celebroval dekan Lesek Uroda, farár farnosti Podsarnie. Koncelebroval miestny farár Wojciech Mozdyniewicz a trstenský dekan Juraj Spuchľák. Po svätej omši farár Mozdyniewicz predstavil osobu kanonika Pavla Vitka st., ktorý okrem spravovania farnosti Orávka, patriacej v minulosti do Spišskej diecézy, pôsobil aj vo farnostiach Zubrohlava, Bobrov či Ružomberok. Bol čestným kanonikom Spišskej kapituly, významným botanikom a prísediacim Oravskej súdnej stolice. Po ďalších príhovoroch sa prítomní odobrali k obnovenému pomníku kanonika Pavla Vitka st. nachádzajúceho sa pri kostole, kde sa spoločne pomodlili.Pri slávnostnom odhalení pomníka, za ktorého realizáciu vďačia príbuznému kanonika Jánovi Vitkovi s rodinou a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, boli prítomní viacerí predstavitelia cirkevného i spoločenského života zo Slovenska i z Poľska. Ako legát biskupa Mons. Jána Kuboša, spišského diecézneho administrátora, sa na podujatí zúčastnil dekan Trstenského dekanátu Juraj Spuchľák.Slovenskú republiku v Poľsku zastupovala generálna konzulka v Krakove Zlata Šipošová, ktorá sa zhromaždeným aj prihovorila. Prítomní boli tiež podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka, predsedníčka ZMOS Spiša a starostka Spišských Tomášoviec Zuzana Nebusová, primátorka Mesta Trstená Magdaléna Zmarzláková i starosta rodnej obce kanonika Spišské Bystré Marián Luha. Akademickú obec v Poľsku zastupovala Małgorzata Wesołowska z Jagelonskej univerzity v Krakove, ktorá predniesla aj príhovor. Slávnosti sa tiež zúčastnili zástupcovia Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Oravskom Podzámku Erika Kulášová a Anna Gogoláková a ďalší vzácni hostia zo Slovenska i Poľska.Pavol Vitko st. - životopis (Spišský dejepisný spolok)Zdroj: Spišská diecéza
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024