Arcibiskup Bernard Bober požehnal nový vonkajší oltár v Obišovciach

TK KBS, jfa, ml; pz | 04. 09. 2023 11:00Košice/Obišovce 4. septembra (TK KBS) V sobotu 2. septembra 2023 sa počas svätej omše zavŕšila ďalšia veľká etapa prestavby pútnického miesta v Obišovciach požehnaním nového vonkajšieho oltára. Hlavným celebrantom eucharistickej slávnosti bol košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Bernard Bober.Dominantou nového vonkajšieho oltára je mozaika z dielne otca Kamila Drába, ktorá je rozdelená do troch častí. Uprostred  je zobrazená Obišovská Madona nad miestnym pútnickým kostolom na Putnoku. Tvár Panny Márie je podľa predlohy pôvodného obrazu skropená kvapkami krvi, ktoré symbolizujú jej ustarostenosť a súcit s bolesťami prichádzajúcich pútnikov.Od postavy Madony do strán napravo a naľavo vychádzajú štyri farebné prúdy modlitieb svätého ruženca (radostný, svetla, bolestný a slávnostný) a z nich v ďalších častiach mozaiky vystupuje 20 pozlátených ruží, koľko je ružencových tajomstiev. V ľavej  časti mozaiky je pohľad do minulosti, do roku 1831, keď v Obišovciach a na okolí zúrila epidémia cholery.
Pravá časť mozaiky ponúka aktualizovaný pohľad do tzv. modernej doby. Siluety lekárov a zdravotníkov v skafandroch oživujú spomienky na nedávnu  pandémiu, na ťažké obdobie, počas ktorého vypomáhalo aj 77 košických kňazov v nemocniciach s nasadením vlastných životov.Výjav košických mučeníkov naľavo a podobizeň blahoslavenej mučenice Anky Kolesárovej napravo nám pripomínajú možnosť stať sa svedkom Ježiša Krista v každej dobe, aj v nepriaznivých okolnostiach, keď veriaci človek preukáže odvahu a vernosť Kristovi a princípom jeho evanjelia.Arcibiskup Bober: Máriu, Bohorodičku si nesmierne vážime„Pohľad na vás z tohto nového priestoru poľného oltára je pre mňa veľkým povzbudením. Spolu vydávame svedectvo o tom, že kresťanská viera žije a že žije aj naša mariánska úcta. Ježiš prichádza do tejto rodiny veriacich pôsobením Ducha Svätého práve cez Máriu, Bohorodičku, preto si ju tak nesmierne vážime,“ uviedol v príhovore arcibiskup Bober.Počas homílie poukázal na odkaz vernosti košických mučeníkov, ktorí sú dodnes inšpiráciou aj pre nás a poďakoval všetkým dobrodincom, vďaka ktorým sa pútnické miesto mohlo obnoviť. Predovšetkým však poďakoval Márii, ktorá si sama Obišovce vybrala.„Toto sú znamenia materinskej lásky našej nebeskej Matky, ktorá stojí s nami pri našich krížoch a sprevádza nás počas celých dejín: mor, cholera, covid či vojna – to všetko ona s nami absolvovala, podopierala nás a kryla nám chrbát deň za dňom až k vytúženému pokoju. Preto aj táto novostavba nech stelesňuje množstvo vypočutých modlitieb ľudí, ktorí sem prichádzali a kľačali s prosbou pred jej obrazom. A verme, že ona nie je iba pomocnicou pri uzdravovaní z telesných chorôb a potrieb, ona je zároveň Kráľovnou rodín, preto jej zasväcujeme naše rodiny, zvlášť tie, ktoré prechádzajú krízou a ťažkosťami. Ona vždy pomáhala a pomáha nájsť aj iné riešenia, aby manželské krízy nekončili iba jediným riešením cez rozvod alebo potrat.“Po svätej omši pokračoval program v Obišovciach kňazskými rekolekciami a stretnutiami. Ďalším veľkým podujatím bude 1. októbra arcidiecézna púť k Panne Márii Obišovskej, na ktorú sú pozvaní všetci veriaci.TK KBS informoval Jaroslav FabianK správe bolo vydané FOTO.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024