Rudolf Čavojský st.: Kresťanský politik, odborár a novinár

TK KBS, jg, pz;kj | 28. 08. 2023 14:09Náhrobný kameň Rudolfa Čavojského st. na Martinskom cintoríne

Foto: Jozef Glasa

Bratislava 28. augusta (TK KBS) Dňa 28. augusta si pripomíname 40. výročie úmrtia významnej osobnosti novodobých slovenských dejín. Rudolf Čavojský st. (*13.12.1901 v Čachticiach  †28.8.1983 v Bratislave) bol kresťanským politikom, odborárom a novinárom, ktorý sa zaslúžil o zlepšenie sociálneho postavenia robotníkov a za svoje postoje trpel prenasledovaním v období komunizmu.Tento významný medzivojnový kresťanský politik, poslanec československého parlamentu i Slovenského snemu, vedúca osobnosť kresťanských odborov na Slovensku (1921 – 1943), predseda Robotníckej sociálnej poisťovne a vedúci redaktor kresťanského týždenníka Slovenský robotník bol v povojnovom období, po ukončení aktívnej politickej činnosti, viac rokov aj výkonným redaktorom Katolíckych novín (1945 – 1952).Vo svojej mnohostrannej odborovej práci a veľmi pozoruhodnej politickej, publikačnej a editorskej činnosti sa riadil vo svojej dobe neobyčajne hlboko a zároveň tvorivo pochopenými a dôsledne uplatňovanými kresťanskými zásadami. To v plnej miere platilo aj o jeho osobnom a rodinnom živote. Bol mužom spravodlivým, odvážnym, nadmieru pracovitým a veľmi skromným.Pri riešení sociálnych, národných i politických otázok v mnohých ohľadoch ďaleko predbehol dobu, v ktorej pôsobil. Zaslúžil sa o zlepšenie sociálneho postavenia robotníkov, zamestnancov a ich rodín. Vrátane oblasti sociálneho a zdravotného poistenia s vytváraním podmienok na zabezpečenie potrebnej starostlivosti a pomoci. Písal, redigoval, rečnil, cestoval, vyjednával, burcoval, predkladal návrhy sociálnych a pro-rodinných zákonov. Riešil problémy konkrétnych ľudí a hľadal spravodlivé východiská prebiehajúcich sociálnych konfliktov.Jeho mnohostrannú verejnú činnosť v duchu kresťanskej sociálnej náuky ocenil pápež Pius XII. udelením vysokého cirkevného vyznamenania – Rádu sv. Gregora (1941). Pre verejne zastávané protifašistické a protikomunistické postoje, ktoré presadzoval v prostredí slovenského robotníctva aj v rozsiahlej politickej a publikačnej činnosti, si on i jeho rodina mnoho vytrpeli. Po vojne aj v rámci tzv. Akcie B (1952) i neskôr. Počas obdobia komunistickej totality nemohol verejne pôsobiť. Pochovaný je na Martinskom cintoríne v Bratislave. Pôsobenie aj bohatý intelektuálny odkaz tejto neobyčajne statočnej, čestnej osobnosti by si práve v našich časoch zaslúžili väčšiu pozornosť i hlbšie štúdium.TK KBS informoval Jozef Glasa
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024