Čas stvorenia 2023: Nech prúdi právo a spravodlivosť

TK KBS, CCEE kj;pz | 25. 08. 2023 16:21St. Gallen 25. augusta (TK KBS) Prinášame spoločné vyhlásenie predsedov Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) a Konferencie európskych cirkví (CEC) k tomuto nadchádzajúcemu obdobiu.Predtým, ako sa Amos stal prorokom, mal pôdu, rodinu a prácu. Neskôr zažil chudobu, stal sa utečencom a čelil vyhnanstvu. Bolestne spomínal na minulosť a so strachom hľadel do budúcnosti.Amos videl nespravodlivosť, ktorá ubližovala jeho vlastnému ľudu, bolestný kontrast medzi bohatými a chudobnými. Znášal sucho a stratu plodov zeme. Z tejto skúsenosti sa naučil, čo znamená chudoba a neistota. Nečakane počul Boží hlas a našiel vo svojom srdci silu, aby s milosťou kázal chudobným a s neúnavnou ochotou hlásal slová nádeje.V tejto podmanivej duchovnej skúsenosti proroka Ámosa, ktorého meno znamená „ten, čo nesie bremená“, nachádzame inšpiráciu pre tohtoročné ekumenické slávenie Času stvorenia, v ktorom zaznievajú slová z knihy Ámos: „Nech prúdi právo ako voda a spravodlivosť ako stály potok.“ (porov. Am 5, 24)Duchovným symbolom pre tento rok je mohutná rieka; je to voda, jednoduchá a potrebná. Prvok prítomný v našom živote, znak života a očisty v našich náboženských tradíciách. Voda nám pripomína náš krst a náš záväzok k obráteniu a novému životu. Voda však nie je bezpečne dostupná pre každého, hoci je taká dôležitá pre prežitie. Mnohí ľudia stále nemajú prístup k pitnej vode, iní museli kvôli suchu opustiť svoje dediny. Toľko našich bratov a sestier na celom svete opakuje Ježišove slová „Žíznim“ (porov. Jn 19, 28). Iní museli utiecť kvôli povodniam.V tomto čase modlitby a obrátenia počúvame prosby našich bratov a sestier, ktorí znášajú rôzne podoby environmentálnej nespravodlivosti. Preto sa s pokorným srdcom obraciame k Bohu s prosbou: „Pane, daj, aby v našom svete zavládla spravodlivosť a pokoj.“Vždy, keď sa s ľútosťou pozeráme na ľudí, ktorí sú smädní alebo zápasia so suchom, modlíme sa: „Nech prúdi spravodlivosť a pokoj.“ Vždy, keď vidíme neľudské ničenie spôsobené vojnou, ako je to na Ukrajine, v Somálsku, Jemene, Eritrei, Mjanmarsku a na mnohých ďalších miestach sveta, kde sa bráni naplneniu základných potrieb alebo kde sa voda používa ako zbraň proti nevinným civilistom, znovu opakujme: „Nech prúdi spravodlivosť a pokoj.“

V tomto čase modlitby a obrátenia si pripomeňme, že Boh chce, aby sa každý z nás správal spravodlivo a mierumilovne v každej životnej situácii.

Ak budeme živiť dôverný vzťah s Bohom, s našimi bratmi a sestrami a s prírodou, potom bude medzi nami hojne prúdiť spravodlivosť a pokoj.Ako kresťanské cirkvi, so srdcom naplneným modlitbou, ponúkame svoj príspevok a úvahy k nadchádzajúcej Konferencii OSN o zmene klímy (COP28), ktorú organizuje OSN v Dubaji v Spojených arabských emirátoch od 30. novembra do 12. decembra 2023, a zároveň pozývame všetkých svetových lídrov a každého človeka dobrej vôle, aby načúvali vedeckým poznatkom a zaviazali sa k spravodlivej implementácii Parížskej dohody.

Možnosť vytvoriť spravodlivejší a udržateľnejší spôsob života pre celé ľudstvo závisí od nášho záväzku chrániť náš spoločný domov, zmeniť spôsob života, podporovať striedmosť a šetrnosť pri využívaní zdrojov, ktoré sú pre nás Božím darom. Osobitným spôsobom to však závisí od angažovanosti a reflexie tých, ktorí sa najbezprostrednejšie podieľajú na politike a spoločenskom živote.Pozývame všetkých kresťanov v cirkvách, farnostiach, spoločenstvách a každého človeka dobrej vôle v celej Európe, aby od 1. septembra do 4. októbra v ekumenickom duchu, zjednotení v modlitbe a činnosti, sledovali a slávili Čas stvorenia 2023.V tomto čase stvorenia chceme svedčiť o Kristovi, prameni živej vody. Chceme pracovať a modliť sa za to, aby sa naše kostoly stali prívetivým priestorom, kde jasne zaznieva hlas: „Nech prúdi právo ako voda a spravodlivosť ako stály potok.“25. augusta 2023arcibiskup Nikitas z Thyateiry a Veľkej Británie, predseda CEC

arcibiskup Gintaras Grušas, arcibiskup Vilniusu, predseda CCEEZdroj: CCEE Media
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024