Seminár o službe oslobodenia pre kňazov a zasvätených v Ústí nad Priehradou

TK KBS, bk, pz; kj | 24. 08. 2023 11:41Ústie nad Priehradou 24. augusta (TK KBS) Oravské centrum mládeže srdečne pozýva na Seminár o službe oslobodenia určený zvlášť pre kňazov a zasvätených, ktorý sa bude konať v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou v dňoch 10.– 12. septembra 2023.Prednášateľom bude katolícky laický misionár Jude Antoine. Jude Antoine slúži po celom svete v Katolíckej cirkvi pod autoritou svojho arcibiskupa v diecéze Kuala Lumpur, zároveň v roku 2017 absolvoval tréning „Vatican School of Exorcism“ v Ríme.Služba oslobodenia je neoddeliteľnou súčasťou evanjelizácie a pastorácie. Nejde len o službu vo sviatosti zmierenia alebo službu exorcizmu. Pomôcť k slobode v Ježišovi Kristovi tým, ktorí sú pre rôzne príčiny duchovne zviazaní a nedokážu kráčať s Bohom a prijímať jeho pravdy,  je vzácnym povolaním, ktoré Ježiš zveril svojej Cirkvi. Služiť ňou tak ako Ježiš je obsahom dní tohto seminára, aby rástlo požehnané ovocie oslobodenia.Prihlasovanie je možné do 6. septembra 2023 na tejto adrese.

Prípadné otázky píšte na adresu ocm@ozviac.skTK KBS informoval Branislav Kožuch
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024