Chudobným deťom na Ukrajine venuje charita školské pomôcky

TK KBS, SKCH, md, kj; pz | 24. 08. 2023 09:11Prešov 24. augusta (TK KBS) Slovenské školské pomôcky už bude môcť čoskoro využívať 120 detí, ktorých rodičia si to nemôžu dovoliť. „Uvedomujeme si, že nedokážeme pomôcť každému. A toto je pre nás naozaj veľká pomoc. Ako charita chceme pomáhať aj na začiatku školského roka a teraz chceme pomoc smerovať mladým rodinám gréckokatolíckych kňazov, ktorí pôsobia v horských oblastiach na Zakarpatsku. Stále pomáhame utečencom, ktorí prišli do nášho kraja, alebo zostali na Zakarpatsku. Teraz sa chceme zamerať aj na kňazov a ich rodiny, ktoré sú vo veľkej núdzi, pretože dostávajú len veľmi nízku mzdu. Napríklad taká malá farnosť môže pre kňaza zabezpečiť mzdu vo výške 100 eur,“ povedal Peter Skoropacký, riaditeľ Gréckokatolíckej charity Mukačevskej eparchie.Z tejto sumy podľa jeho slov dokážu len veľmi ťažko uživiť rodinu a preto sa im rozhodli pomôcť.  Zároveň ich pritom kontaktovalo aj množstvo rodín s nízkym príjmom, ktoré majú problém so zabezpečením školských potrieb pre svoje deti. „Nezabudli sme preto ani na nich,“ doplnil. Symbolický šek na nákup týchto potrieb im odovzdali v sídle Gréckokatolíckej charity Prešov. Školské pomôcky zo Slovenska už teraz smerujú do chudobných rodín v oblasti pôsobenia Gréckokatolíckej charity Mukačevskej eparchie.Predstavitelia tejto charity navštívili aj Centrum pre deti a rodiny v Prešove, kde pomáhajú abstinovať mužom závislým od drog, alkoholu, alebo iných nelátkových závislostí.  Zároveň sa pozreli aj do Centra podpory pre odídencov. Ich kroky smerovali aj do Nízkoprahového denného centra a tiež do Sociálneho centra v Prešove.SKCH pomoc Ukrajina

Foto: SKCH„Je pre nás dôležité spoznať našich partnerov a udržiavať tento blízky kontakt, ktorý nás historicky spája. Chceli sme tiež zistiť, ako tu funguje charita, aby sme mohli premýšľať, ako sa môžeme ďalej rozvíjať, keďže stále sme v procese jej budovania. Je pre nás výzvou rozvíjať charitatívnu prácu cirkvi na ešte väčšej úrovni, než doposiaľ,“ doplnil na záver Peter Skoropacký.

„Keďže pred časom sa v užhorodskej charite zmenilo vedenie, som rád, že sme týmto spôsobom nadviazali prvý kontakt,“ povedal riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov Peter Valiček. Priestor pritom vidí aj na rozvíjanie spolupráce a skúsenosti z pohľadu fungovania farských charít. „Som veľmi rád, že môžeme ukázať aspoň časť z toho, čo robíme. Teraz sme v Prešove, ale mali by sme čo pozerať aj v Starej Ľubovni, Svidníku, Humennom, Snine i v Bardejove,“ uviedol ďalej Peter Valiček s tým, že v našich slovenských podmienkach je charita skôr zameraná na profesionálnu službu, ktorá je platená štátom. „V našej achieparchii je v týchto 6 mestách nášho pôsobenia rozvinutých množstvo sociálnych služieb. Zároveň máme 15 farských charít, ktoré by sme chceli rozšíriť o ďalšie. Vidíme tu preto aj priestor na vzájomnú spoluprácu a okrem toho ešte pôjde aj o humanitárnu, alebo konkrétnu adresnú pomoc,“ uviedol.Gréckokatolícka charita Prešov je spolu s ďalšími diecéznymi a arcidiecéznymi charitami na Slovensku členom konfederácie Slovenskej katolíckej charity. Prostredníctvom sociálnych, zdravotníckych, vzdelávacích a doplnkových služieb podáva pomocnú ruku ľuďom v núdzi.Zdroj: SKCH
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024