Pápež európskym advokátom: Vytrvajte v službe pravde a spravodlivosti

TK KBS, VaticanNews zs; pz | 21. 08. 2023 17:37Vatikán 21. januára (VaticanNews) Dnes, v pondelok 21. augusta 2023 Svätý Otec prijal delegáciu advokátov z členských krajín Rady Európy. Sú to signatári Viedenskej deklarácie, ktorá vyzýva k dodržiavaniu zásad právneho štátu a nezávislosti justície. Vo svojom príhovore poukázal na dôležitosť rešpektovania zásad právneho štátu a ochrany ľudskej dôstojnosti.Zuzana Škrinárová - VatikánPápež sa prihovoril delegácii právnikov, ktorí 11. júna 2022 podpísali Viedenskú deklaráciu na podporu právneho štátu. Poďakoval im za ich „dôležitý príspevok k podpore demokracie a rešpektovaniu slobody a ľudskej dôstojnosti“, keďže súčasný európsky kontext je aj v „dôsledku nezmyselnej vojny na Ukrajine“ v mnohých ohľadoch zložitý.Ako ďalej vysvetľuje Svätý Otec, obdobia sociálnej, hospodárskej a bezpečnostnej krízy „sú pre západné demokracie výzvou, aby na ne účinne reagovali a zároveň zostali verné svojim zásadám“. Strach z nepokojov a násilia môže podľa neho „viesť k pokušeniu robiť výnimky“, obmedzovať „právny štát pri hľadaní jednoduchých a okamžitých riešení“.Rímsky biskup v tejto súvislosti zdôraznil, že „právny štát slúži človeku a jeho cieľom je chrániť ľudskú dôstojnosť, a to nepripúšťa žiadne výnimky. Ide o princíp.“ „V skutočnosti sa čoraz viac šíri chybné chápanie ľudskej prirodzenosti a ľudskej osoby, ktoré oslabuje jej samotnú ochranu a postupne otvára priestor na vážne zneužívanie pod rúškom dobra,“ podotkol.Pápež ďalej pripomenul, že „základ dôstojnosti ľudskej osoby spočíva v jej transcendentnom pôvode“ a „Európa, ktorá už nie je schopná otvoriť sa transcendentnému rozmeru života“ (...) „riskuje, že stratí svoju dušu“.Dodržiavanie ľudských práv a pevnosť právneho štátu možno podľa Svätého Otca zaistiť len vtedy, keď „národy zostanú verné svojim koreňom“ živeným pravdou. Ako ďalej vysvetľuje, „bez hľadania pravdy o človeku podľa Božieho plánu sa každý stáva meradlom seba samého a svojho vlastného konania“, a v súčasnosti existuje „tendencia nárokovať si čoraz viac individuálnych práv“.Pápež tiež ocenil, že právnici vo svojej deklarácii pripomenuli základný princíp profesijného tajomstva a odsúdili jeho porušovanie v niektorých členských štátoch. Povzbudil ich v podniknutých krokoch a zdôraznil, že „je nevyhnutné, aby sa v našich spoločnostiach zachoval priestor dôvernosti, kde sa ľudia môžu vyjadriť a zložiť svoje bremená.“ „V Cirkvi máme tajomstvo spovede; aj vy máte tento priestor, kde človek môže povedať pravdu svojmu právnikovi, aby mu pomohol“, skonštatoval pápež František.Svätý Otec tiež ocenil záväzok právnikov podieľať sa na starostlivosti o „zem, náš spoločný domov“ a tvorbe normatívnych rámcov na ochranu životného prostredia. „Píšem druhú časť Laudato si', aby som aktualizoval súčasné problémy“, dodal.Na záver príhovoru rímsky biskup advokátov povzbudil, aby boli vytrvalí vo svojej profesii „zameranej na službu pravde a spravodlivosti“, pretože „je potrebná na budovanie mieru vo svete a harmónie v našich spoločnostiach“.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024