V Bratislave otvorili výstavu s názvom Živé cyrilo-metodské dedičstvo

TK KBS, dsu; ml | 18. 08. 2023 13:37Bratislava 18. augusta (TK KBS) V rámci 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom zorganizovali Galéria F7, občianske združenie CYRILOMETODIADA a Nadácia PRO PATRIA v Galérii F7 v Bratislave - Starom Meste 15. augusta 2023 vernisáž filatelistickej výstavy Živé cyrilo-metodské dedičstvo.Autorom výstavy je filatelista Jozef Kútny z Močenku, ktorý je členom Klubu filatelistov 52-46 Močenok. Po privítaní hostí, medzi ktorými bol aj konzul Srbského veľvyslanectva v Bratislave Dragan Zurovac s manželkou, Borivojom Medelským z Galérie F7 vystúpil s krátkym príhovorom historik Anton Hrnko. Pripomenul, že v slovenskom národe je hlboko zakorenená úcta k svätým solúnskym bratom, ktorá ho aj po viac ako tisíc rokoch „napája duchovnou silou ako materským mliekom.“ Program pokračoval umeleckým prednesom Žalmu cyrilo-metodského Karola Strmeňa v podaní Daniely Suchej, predsedníčky Občianskeho združenia CYRILOMETODIADA. Hrou na fujare ju sprevádzal  Štefan Suchý. Martin Juraj Oscitý zaspieval pieseň Ave Maria a Ján Košiar požehnal príležitostný poštový lístok, ktorý bol vydaný pri príležitosti tejto výstavy. Nasledoval príhovor autora výstavy pána Kútneho, ktorý priblížil príbeh Cyrila a Metoda vo filatelistickej tvorbe. Výstava je verejnosti prístupná do 31. augusta 2023 v utorok až sobotu od 15:00 do 19:00.TK KBS informovala Daniela Suchá
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024