Mariánski pútnici si vyprosovali milosti na odpustovej slávnosti v  Šašovej  

TK KBS, tma; ml | 17. 08. 2023 13:02Šašová 17. augusta (TK KBS) Druhý augustový víkend sa na najstaršom pútnickom mieste Prešovskej archieparchie, v  Šašove,  konala tradičná odpustová slávnosť spojená so sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Pútnikov v  sobotu privítal miestny správca farnosti Radoslav Tóth. Nasledoval sprievod ku kaplnke a posviacka vody vyvierajúcej z  miestneho  prameňa. Program pokračoval veľkou večierňou s  lítijou a  vyvrcholil večernou svätou liturgiou, ktorú slávil bardejovský protopresbyter Michal Onderko ml.. Po liturgii nasledovala panychída za zosnulých pútnikov a katechéza Petra Dolinského. Veriacich zoznámil s  činnosťou nemocničného kaplána a  poukázal na dôležitosť starostlivosti nielen o  svoje telo, ale aj dušu. Sobotňajší program bol ukončený poklonou s  požehnaním.  Nedeľný program začal rannou modlitbou utierne, molebenu a  modlitbou svätého ruženca. Vrcholom odpustovej slávnosti bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacatne Prešovskej archieparchie, ktorého pred vstupom do chrámu privítal miestny kňaz Radoslav Tóth so starostom obce Šašová Jozefom Vargovčíkom.  Vladyka Peter vo svojej homílii upriamil pozornosť pútnikov na Bohorodičku, a  to predovšetkým na jej neobyčajnú odovzdanosť Božej vôli, opierajúc sa pritom o slová  z  Lukášovho evanjelia ,Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova'. V  závere sa Radoslav Tóth poďakoval vladykovi Petrovi za prijatie pozvania a  duchovné slovo, ktorým povzbudil pútnikov, a všetkým, ktorí prispeli k  príprave tejto slávnosti.TK KBS informoval Tobiáš Maňko 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024