Kardinál Parolin v Angole: Nuncius je znakom zmierenia medzi národmi

TK KBS, VaticanNews ng, zs; ml | 14. 08. 2023 11:05Angola 14. augusta (VaticanNews) V sobotu 12. augusta predsedal vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin svätej omši v Ondjive v Angole pri príležitosti biskupskej vysviacky Mons. Germana Penemotea, nového apoštolského nuncia v Pakistane.„Aby bol človek dôveryhodným tvorcom pokoja, aby prinášal zmierenie, ktoré ponúka Boh, aby bol veľvyslancom dobra, musí predovšetkým milovať Lásku a milovať blížneho tak, ako ho miloval Kristus, dokonca až po kríž.“Týmito slovami sa prihovoril kardinál Parolin počas biskupskej vysviacky Mons. Penemotea, ktorého pápež František 16. júna vymenoval za apoštolského nuncia v Pakistane. Obrad sa slávil vo svätyni Panny Márie Milostivej (Esplanada de Nossa Senhora das Graças) v Ondjive (provincia Kunene) v Angole.Mons. Penemote „je prvým synom tejto krajiny, ktorý bol povolaný vykonávať poslanie apoštolského nuncia,“ povedal vatikánsky štátny sekretár. Byť biskupom znamená „spolupracovať osobitným spôsobom s Pánom na spáse všetkých,“ pokračoval kardinál v homílii, naša radosť sa stáva „ešte intenzívnejšou a vďačnosť ešte väčšou, podobne musí byť väčší pocit zodpovednosti a angažovanosti tých, ktorí sú povolaní k tejto službe.“Ďalej uviedol, že teraz je Mons. Penemote povolaný byť veľvyslancom Svätého Otca, Svätej stolice a Krista. Potom novému biskupovi pripomenul, že je poslaný, aby bol „znamením zmierenia a pokoja medzi národmi a štátmi a znamením jednoty a solidarity medzi cirkvami.“ Dodal, že toto poslanie je vlastné každému pápežskému zástupcovi.Nunciovia sú veľvyslancami „dobrej zvesti, že ľudia nie sú odsúdení na to, aby v nových podobách opakovali obvyklé tragédie vyplývajúce z vojen a bratovražedných bojov.“ Naopak, sú pozvaní uznať sa za bratov a sestry a „pracovať všetkými prostriedkami na budovaní a posilňovaní ciest pokoja, solidarity a civilizácie.“V príhovore k Mons. Penemoteovi kardinál pripomenul, že po dlhej príprave v službe na rôznych apoštolských nunciatúrach sa teraz pripravuje na začiatok svojej misie nuncia v Pakistane, „v krajine s veľkým potenciálom, ktorá však čelí ťažkým výzvam; v krajine s moslimskou väčšinou, kde okrem platných predpisov nie je vždy ľahké zabezpečiť plné rešpektovanie práv náboženských menšín.“V Pakistane žije približne jeden a pol milióna katolíkov, ktorým bude môcť nový nuncius „svedčiť o starostlivosti pápeža a Svätej stolice“, aby „pocítili silné puto s univerzálnou Cirkvou, posilnili sa vo svojej viere a hľadali cesty dialógu s veriacimi islamu a iných náboženstiev.“ Tento dialóg „je veľmi potrebný, ak sa chceme vyhnúť akémukoľvek riziku manipulácie s náboženstvom a akejkoľvek neprijateľnej legitimizácii násilia.“Štátny sekretár pricestoval do krajiny v piatok 11. augusta, kde ho privítali predstavitelia Cirkvi, vlády a veriaci zhromaždení pred Apoštolskou nunciatúrou. V nedeľu 13. augusta sa kardinál modlil s komunitou svätého Pavla v arcidiecéze Luanda.Nicola Gori, Zuzana Škrinárová - VatikánAktualizované / 15:00 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024