Pápež František pokračuje v reorganizácii rímskych pápežských univerzít

TK KBS, VaticanNews CZ; ml | 14. 08. 2023 10:45Vatikán 14. februára (VaticanNews) Pápež František vo februári prijal zástupcov rímskych pápežských univerzít a požiadal ich, aby vytvorili kongregáciu schopnú zvládnuť bezprecedentné výzvy našej doby, pričom za oporný bod označil vatikánske Dikastérium pre kultúru a vzdelávanie. Začiatkom augusta oznámil, že proces reorganizácie pápežských univerzít sa začne v polovici septembra a vymenoval rektora Lateránskej univerzity.V sobotu 25. februára prijal pápež František vo vatikánskej Aule Pavla VI. rektorov, profesorov, študentov a zamestnancov akademických inštitúcií spravovaných Svätou stolicou a požiadal ich, aby boli otvorení odvážnemu a bezprecedentnému rozvoju, ktorý by podporil univerzálne poslanie Cirkvi. Ako uviedol, univerzita nie je školou uniformity, ale harmónie medzi rôznymi hlasmi.Najmä v pokoncilovom období, pokračoval pápež, je naliehavo potrebné začať proces, ktorý by viedol k účinnej, stabilnej a organickej interakcii medzi akademickými inštitúciami, aby sa lepšie rešpektovali špecifické ciele každej z nich a podporovalo univerzálne poslanie Cirkvi. Ako ďalej poznamenal, tento proces nemožno chápať len ako obrannú akciu, ktorá má čeliť ubúdajúcim ekonomickým a ľudským zdrojom. Ide skôr o vytvorenie kongregácie medzi rôznymi akademickými inštitúciami, ktoré v Ríme vznikli v priebehu storočí vďaka veľkorysosti a prezieravosti mnohých rádov.Je potrebné rozvíjať stáročné dedičstvo pápežských fakúlt a univerzít a tento chórový proces začať čo najskôr, požiadal František a vždy mal na pamäti, že skutočnosť je dôležitejšia ako myšlienka, čo vysvetlil citátom z apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium. Dodal totiž, že ak má mať Cirkev plodnú budúcnosť, jej starostlivosť sa nemôže obmedziť na zachovanie toho, čo sme dostali: naopak, musí byť otvorená odvážnemu a v prípade potreby aj bezprecedentnému vývoju. V tejto súvislosti pápež poukázal na Dikastérium pre kultúru a vzdelávanie ako na referenčný bod, ktorý má sprevádzať akademické inštitúcie na tejto ceste.Začiatkom augusta pápež oznámil, že tento proces reorganizácie rímskych katolíckych univerzít sa začne v polovici septembra, konkrétne 12. septembra. Urobil tak v osobnom liste, ktorým 1. augusta sprevádzal vymenovanie nového rektora Lateránskej univerzity (rovnako ako poslal osobný list pri vymenovaní nového prefekta Kongregácie pre náuku viery), ktorým sa stal taliansky redemptorista Alfonso Amarante (1970). Napriek svojmu relatívne mladému veku už zastával viaceré akademické funkcie. Okrem iného prednášal na Pápežskej teologickej fakulte južného Talianska v Neapole a na Pápežskej univerzite Urbaniana (2008 - 2016). Od roku 2017 je profesorom morálnej teológie na Lateránskej univerzite, ktorej bude teraz rektorom.V liste zaslanom pri príležitosti jeho vymenovania ho pápež František žiada, aby doviedol do konca dielo, ktoré dobre začal jeho predchodca, profesor Vincenzo Buonomo. S novým rektorom bude spolupracovať riaditeľ pre riadenie, ktorý mu bude pomáhať pri administratívnom a ekonomickom riadení a pri vypracovaní plánu rozvoja, vďaka ktorému sa Lateránska univerzita stane protagonistom v systéme cirkevných a štátnych univerzít.Svätý Otec vyzýva Mons. Amarantea, aby pri didaktickom a administratívnom plánovaní využil kompetentné univerzitné orgány a zapojil ich, aby mohli podporiť didaktické a manažérske zmeny, ktoré sa ukážu ako nevyhnutné. Okrem toho mu bude pomáhať aj Vyššia koordinačná rada, ktorú pápež zriadil reskriptom z 21. augusta 2021 a do ktorej 1. augusta tohto roku zapojil ďalších kvalifikovaných predstaviteľov Rímskej kúrie a univerzitného sveta, aby „aj inštitucionálne vyjadrila osobitné spojenie medzi Lateránskou univerzitou a Apoštolskou stolicou". Noví členovia tejto rady sa ujmú svojich povinností 11. septembra tohto roku.Pápež František napokon pripomína, že úlohou Amarante je aj zapojenie Lateránskej univerzity do procesu, ktorý si pápež osobne želá a ktorý koordinuje Dikastérium pre kultúru a vzdelávanie, pokiaľ ide o reorganizáciu pápežských akademických inštitúcií v Ríme. „Verím, že ako hlas celej univerzity prispejete k tomuto procesu, ktorý sa začne 12. septembra, s inteligenciou, rozlišovaním, tvorivosťou a odvahou," uzatvára František.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024