Škody na kultúrnom dedičstve Ukrajiny predstavujú 2,5 miliardy dolárov

TK KBS, ekai; ml | 10. 08. 2023 17:26Ukrajina 10. augusta (E-kai) Celkové škody spôsobené na kultúrnom dedičstve Ukrajiny v dôsledku vojny rozpútanej Ruskom predstavujú najmenej 2,5 miliardy dolárov, ale v priebehu nasledujúcich 10 rokov by sa táto suma mohla vyšplhať až na 7 miliárd dolárov. Na brífingu v Kyjeve to 10. augusta oznámila vedúca kancelárie Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) na Ukrajine Chiara Dezzi Bardeschiová. Predstavila tieto údaje, pričom zhrnula svoj pobyt v Odese po ostreľovaní mesta ruskými jednotkami v dňoch 20. - 23. júla. Podľa rečníčky sa v meste uskutočnilo komplexné technické posúdenie škôd na kultúrnych a náboženských pamiatkach. Jeho súčasťou bol súpis a dokumentácia jednotlivých budov, posúdenie ich stavebnej hodnoty a vizuálny prieskum ich udržateľnosti s cieľom určiť rozsah ich poškodenia.Ďalej uviedla, že organizácia zmobilizovala svetovú verejnosť, aby prostredníctvom núdzového fondu financovala prvé práce na obnove Odesy. Okrem toho sa dokument UNESCO o škodách spôsobených tomuto mestu môže použiť na medzinárodných súdoch. „To sa už v minulosti stalo, napríklad v prípade poškodenia kultúrneho dedičstva v Timbuktu v Mali v roku 2013. Dokumentáciu UNESCO použil Medzinárodný trestný súd pri svojom vyšetrovaní," pripomenula Ch. Dezzi Bardeschi. Začiatkom augusta táto organizácia OSN informovala, že od začiatku totálnej vojny Ruska na Ukrajine 24. februára 2022 do 26. júla tohto roku útočníci zničili 274 duchovných a kultúrnych pamiatok v tejto krajine. Takmer polovicu z tohto počtu - 117 - tvorili náboženské stavby; okrem toho bolo na zozname zničených 27 múzeí, 98 stavieb historickej a/alebo kultúrnej hodnoty, 19 pamiatok, 12 knižníc a 1 archív. (Zdroj: E-kai)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024