Portugalská biskupská konferencia vydala posolstvo o SDM v Lisabone

TK KBS, lisb; ml | 10. 08. 2023 07:41Portugalsko 10. augusta (TK KBS) Portugalská biskupská konferencia (CEP) vyjadrila vďačnosť za „prítomnosť Svätého Otca a slová, ktoré adresoval všetkým" počas jeho prejazdu Portugalskom počas týždňa Svetových dní mládeže (SDM) v Lisabone. Zôraznila, že sa potvrdila „platnosť a hĺbka kresťanského posolstva" v tomto „milostivom čase, ktorý obnovil srdcia a povzbudil najmä mladých ľudí, aby vydávali svedectvo o živom Kristovi.“„Prítomnosť pápeža Františka a slová, ktoré nám zanechal, opätovne potvrdzujú platnosť a hĺbku kresťanského posolstva, a to tak pre mladých ľudí, ako aj pre spoločnosť, a povzbudzujú nás snívať o spravodlivejšom, ľudskejšom a bratskejšom svete, v ktorom sme všetci povolaní spolupracovať," čítame v správe CEP.V posolstve sa vyzdvihujú aj ďalšie rozmery stretnutia, a to prejavy náklonnosti, ktoré prejavil najvyšší pápež. „Okrem slov nás zasiahli aj gestá blízkosti a nehy Svätého Otca voči všetkým, s ktorými sa stretol v Lisabone a vo fatimskej svätyni, najmä voči deťom, ľuďom v krehkých situáciách a obetiam sexuálneho zneužívania členmi Cirkvi," zdôraznili.Pokiaľ ide o prácu, ktorú „za posledné štyri roky" rozvinuli mladí ľudia Cirkvi v Portugalsku, CEP ďakuje za „všetko nasadenie". CEP tiež posiela „slová vďaky" všetkým "občianskym subjektom, ktoré sa zmobilizovali a ktoré v dialógu a v zbližovaní spoločných cieľov prispeli k tomu, že Svetové dni mládeže v Portugalsku boli autentickým znakom prijatia.“„Svetové dni mládeže v Lisabone a dni v diecézach, ktoré predchádzali týždňu centrálnych podujatí, neznamenajú koniec cesty, ale skôr pokračovanie procesu, do ktorého sa zapojili tisíce a tisíce mladých ľudí," dodáva CEP a zdôrazňuje, že prostredníctvom Miestneho organizačného výboru sa vytvorila sieť spoločenstva medzi farskými, vikariátnymi a diecéznymi organizačnými výbormi, ktoré „sú základným dedičstvom pre budúcnosť,“ ktorú treba budovať.V závere posolstva CEP vyjadril vôľu pokračovať v „aktívnom“ budovaní „misionárskej a synodálnej Cirkvi, vychádzajúcej v ústrety a prijímajúcej všetkých,“ ako to žiadal pápež František, pričom si váži „minulosť a tradíciu, vernú koreňom evanjelia Ježiša Krista.“ „Vstaňme a vydajme sa na cestu, s náhlením, ako Panna Mária, a buďme ,pútnikmi nádeje' smerujúcimi k jubileu roku 2025," uzavrel.Svetové dni mládeže Lisabon 2023, ktoré sa konali od 1. do 6. augusta, viedli k návšteve pápeža Františka v Portugalsku. Na tomto stretnutí sa zišli mladí ľudia zo všetkých kútov sveta a na misijnej svätej omši, ktorá bola posledným z ústredných podujatí, sa zúčastnilo približne 1,5 milióna pútnikov. (Zdroj: lisboa.org)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024