Zomrela sestra Mária H. Panocová z Kongregácie Dcér Božskej Lásky

TK KBS, kon; ml | 08. 08. 2023 13:31Bratislava 8. augusta (TK KBS) V nedeľu 6. augusta, na sviatok Premenenia Pána, zomrela rehoľná sestra Mária Hieronyma Panocová, FDC. Rozlúčia sa s ňou v stredu 9. augusta 2023 pri svätej omši o 13:00 v kaplnnke provinciálneho domu v Trnave. Pohrebné obrady začnú o 14:30 na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.Sr. Mária Hieronyma, krstným menom Mária, sa narodila 28. apríla 1959 v Humennom. Vyrastala v obci Rovné. Po ukončení štúdia na Gymnáziu v Humennom absolvovala nadstavbové štúdium knihovníctvo v Košiciach.Do Kongregácie Dcér Božskej Lásky vstúpila tajne v roku 1981 v Košiciach. Prvé sľuby zložila 21. novembra 1987 v Bratislave. Od roku 1979 pôsobila ako knihovníčka v Mestskej knižnici Košiciach a od roku 1988 ako administratívna pracovníčka v Charitnom domove pre sestry v Rúbani.V rokoch 1990 – 1994 pracovala ako vychovávateľka v Špeciálnej škole internátnej v Michalovciach a vyučovala katolícke náboženstvo na michalovských školách. Bola poverená službou magistry kandidátok a postulantiek. V auguste 1992 zložila večné sľuby. V rokoch 1994 – 2002 slúžila ako magistra noviciek v provinciálnom a formačnom dome v Trnave. Tiež vyučovala katolícke náboženstvo na trnavských ZŠ na Prednádraží.V roku 1997 ukončila dve vysoké školy - špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a katolícku teológiu na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule.Od septembra 2002 do marca 2021 pôsobila v školskej a farskej katechéze v Košiciach na Juhu. Vyučovala na SOŠ informačných technológií na Ostrovského 1 v Košiciach náboženskú výchovu, dejepis a občiansku náuku.V roku 2007 obhájila na Katolíckej univerzite v Ružomberku licenciát z katolíckej teológie. Tiež slúžila ako magistra junioriek a predstavená miestnej komunity.V marci 2021 kvôli zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu bola preložená do provinciálneho domu v Trnave, informovali TK KBS sestry z Kongregácie Dcér Božskej Lásky na Slovensku a príbuzní. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024