V Oravskej Jasenici slávili 25. výročie založenia farnosti aj s biskupom

TK KBS, sd; ml | 07. 08. 2023 15:12Oravská Jasenica 7. augusta (TK KBS) Spišský emeritný biskup Mons. Andrej Imrich slávil v nedeľu slávnostnú odpustovú svätú omšu vo farskom kostole v Oravskej Jasenici. Pri tejto slávnosti si farnosť pripomenula 25. výročie od svojho založenia. Taktiež sa pri nej posvätil nový kalich a paténu, ktorú farnosti darovali rodičia birmovanciov.Farnosť založil 1. 7. 1998 dnes už nebohý spišský biskup Mons. František Tondra, ktorú ju oddelil od vtedajšej farnosti Námestovo. Prečítať zriadzovací dekrét a požehnať novú faru vtedy poveril Mons. Andrej Imricha.TK KBS informovala Spišská diecéza
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024