Pápežov príhovor vo Fatime: Panna Mária sa ponáhľa, aby nám bola nablízku

TK KBS, VaticanNews zs; ml | 05. 08. 2023 16:55Lisabon/Fatima 5. augusta (VaticanNews) Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca po modlitbe svätého ruženca s chorými mladými v Kaplnke zjavení vo Fatime 5. augusta 2023.Drahí bratia a sestry, dobrý deň!Ďakujem vám, pán biskup Ornelas, za vaše slová a vám všetkým ďakujem za vašu prítomnosť a modlitbu. Modlili sme sa ruženec, krásnu modlitbu plnú života, pretože nás uvádza do kontaktu so životom Ježiša a Márie. A rozjímali sme o radostných tajomstvách, ktoré nám pripomínajú, že Cirkev môže byť len radostným domovom. Malá kaplnka, v ktorej sa nachádzame, je krásnym obrazom Cirkvi: je pohostinná, bez dverí, lebo Cirkev nemá dvere, preto, aby do nej mohol vstúpiť každý. A aj tu môžeme trvať na tom, že každý môže vstúpiť, pretože toto je dom Matky a matka má vždy otvorené srdce pre všetky svoje deti, pre každého, bez vylúčenia.Sme tu pod materinským pohľadom Panny Márie, sme tu ako Cirkev, Matka Cirkev. A práve púť je jej mariánskou črtou, pretože prvá, ktorá sa po Ježišovom zvestovaní vydala na púť, bola Panna Mária. Len čo sa dozvedela, že jej príbuzná je tehotná, bola už totiž veľmi stará, rozbehla sa. Je to trochu voľný preklad, ale v evanjeliu sa hovorí, že „sa ponáhľala“, povedali by sme, že sa ponáhľala s tou horlivosťou pomôcť, byť prítomná.Je toľko vzývaní Panny Márie, ale jedno, ktoré môžeme povedať aj my, keď nad tým uvažujeme, je toto: Panna Mária, ktorá beží, vždy, keď je nejaký problém, vždy, keď ju vzývame, ona neotáľa, prichádza, ponáhľa sa, „Panna Mária náhliaca sa“, páči sa vám to? Povedzme to všetci spolu: Panna Mária Náhliaca sa. Ponáhľa sa, aby nám bola nablízku, ponáhľa sa, pretože je Matka.V portugalčine hovoríme: apressada - Panna Mária sa ponáhľa. Sprevádza Ježišov život a po zmŕtvychvstaní sa neskrýva, sprevádza učeníkov, ktorí čakajú na Ducha Svätého, a sprevádza Cirkev, ktorá začína rásť po Turícach. Panna Mária, ktorá sa ponáhľa a Panna Mária, ktorá sprevádza, vždy sprevádza, nikdy nie je hlavnou hrdinkou!Máriino gesto prijatia je dvojité, najprv prijíma a potom ukazuje na Ježiša. Mária vo svojom živote nerobí nič iné, len ukazuje na Ježiša. „Urobte všetko, čo vám povie“, nasledujte Ježiša, toto sú dve Máriine gestá, zamyslime sa nad tým, ona nás všetkých víta a ukazuje na Ježiša, a robí to tak trochu v zhone, v náhlivosti. Panna Mária, ktorá sa ponáhľa, ktorá nás všetkých prijíma a ukazuje nám na Ježiša.Zakaždým, keď sem prichádzame, si to pripomíname: Mária sa tu zvláštnym spôsobom sprítomnila, aby sa toľké neveriace srdcia otvorili Ježišovi, svojou prítomnosťou nám ukazuje na Ježiša, vždy ukazuje na Ježiša. A dnes je tu medzi nami, vždy je medzi nami, ale dnes som ju cítil oveľa bližšie. Mária sa ponáhľa.Priatelia, Ježiš nás miluje do takej miery, že sa s nami stotožňuje a žiada nás, aby sme s ním spolupracovali, a Panna Mária nám ukazuje, čo od nás Ježiš žiada, aby sme kráčali životom a spolupracovali s ním. Chcel by som, aby sme sa dnes pozreli na obraz Panny Márie a aby sa každý z nás zamyslel, čo mi Mária ako Matka hovorí? Na čo mi ukazuje prstom? Poukazuje nám na Ježiša, niekedy aj na nejakú maličkosť, ktorá v našom srdci dobre nefunguje, ale vždy nám ukazuje na neho.Urobme si krátku chvíľu ticha a každý z nás vo svojom srdci povedzme: Matka, na čo mi poukazuješ? Čo ťa v mojom živote znepokojuje? Čo ťa v mojom živote trápi? Čo ťa v mojom živote zaujíma? A ty na to poukazuješ. Na obraze ukazuje na srdce, aby tam Ježiš prišiel, a rovnako ako nám ukazuje na Ježiša, ukazuje aj Ježišovi naše srdce.Drahí bratia a sestry, precíťme dnes túto prítomnosť Panny Márie, Matky, ktorá nám vždy povie: „Urobte všetko, čo vám Ježiš povie“, ona nám poukazuje na Ježiša, ale aj Matky, ktorá hovorí Ježišovi: Urob to, o čo ťa tento človek prosí. To je naša Matka, naša Panna Mária, ktorá sa ponáhľa, aby nám bola nablízku. Nech nás všetkých požehná. Amen.(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News: Sr. Zuzana Škrinárová SSS)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024