Kardinál Parolin: Pápež má veľké očakávania od stretnutia s mladými na SDM

TK KBS, VaticanNews, mme, zsk; ml | 01. 08. 2023 16:30Vatikán 1. augusta (VaticanNews) Svetové dni mládeže (SDM) sú pre mladých ľudí dôležitou príležitosťou stretnúť sa s Ježišovou tvárou. Takto sa vyjadril vatikánsky štátny sekretár kard. Pietro Parolin v rozhovore s vatikánskymi médiami v predvečer cesty do Lisabonu. Svätý Otec bude aj vo Fatime, kde sa stretne s chorými a pozve k modlitbe za pokoj.Kardinál Parolin sa s vatikánskymi médiami podelil o myšlienky Svätého Otca, ktorý sa stretne s mladými ľuďmi, ktorí prišli z celého sveta na tento veľký sviatok viery. Svätý Otec bude v portugalskej metropole od 2. do 6. augusta, bude to jeho 42. zahraničná cesta.Vaša Eminencia, ako sa pápež František pripravuje na toto stretnutie?Svätý Otec má veľa očakávaní a už vo viacerých videoposolstvách vyzval mladých, aby sa k nemu pripojili a pripravili túto cirkevnú udalosť, najmä v modlitbe. Modlí sa za všetkých mladých, ktorí sa už v týchto dňoch vydali na cestu do Lisabonu, v presvedčení, že tieto stretnutia majú v sebe silu dokonca zmeniť niekomu život. On sám nedávno povedal: „Človek počas takýchto Svetových dní veľmi rastie!“ (...) Pred niekoľkými týždňami tiež Svätý Otec dostal batoh, ktorý neskôr dostanú mladí pútnici v Lisabone.Svetové dni mládeže vznikli na základe intuície svätého Jána Pavla II. Aký význam má toto svetové stretnutie v roku 2023?Povedal by som, že voľba Jána Pavla II. bola nepochybne prorockou intuíciou, že Cirkev chce sprevádzať mladých ľudí, aby im hlásala evanjelium, aby im uľahčila stretnutie s Kristom. (...) Táto prorocká intuícia sa prejavuje v celej svojej aktuálnosti aj v dnešnej dobe. Náš svet, ktorý prechádza hlbokými zmenami, ktorý poznal tragickú skúsenosť pandémie Covidu a ktorý prežíva početné konflikty, dnes na celej planéte viac ako kedykoľvek predtým potrebuje, aby sa mladí ľudia stretli s tvárou Ježiša Krista, aby spoznali jeho Slovo spásy a stali sa jeho učeníkmi. A tak sa Svetové dni mládeže stále ukazujú ako dôležitý nástroj a príležitosť evanjelizácie pre svet mladých. A majú aj aspekt univerzálneho bratstva. Mladí prichádzajú z rôznych krajín, a teda s rôznymi kultúrami, jazykmi, životnými štýlmi, a môžu si vymeniť svoje skúsenosti a dary. Táto skúsenosť trvá už 40 rokov a dnes má veľkú šancu ovplyvniť životy mladých ľudí.Čo sa môže Cirkev naučiť od dnešných mladých ľudí?(...) V dnešnom svete nie je málo tých, ktorí nepoznajú Ježiša Krista alebo ho možno odmietli. (...) Pápež často hovoril o tejto trhline pri odovzdávaní viery medzi generáciami (...). Rastie počet rodičov, ktorí svoje deti nekrstia, neučia ich modliť sa (...). Mladí v sebe nosia mnoho pochybností a otázok, na ktoré nevedia odpovedať. Preto žiadajú od Cirkvi, aby obnovila svoj apoštolský impulz a bez strachu sa vydala na cestu pastoračného a misijného obrátenia, ktoré si Svätý Otec tak veľmi želá. Je potrebné byť kreatívnymi, nájsť odvahu a správny jazyk, aby sme Krista predstavili dnešným mladým v celej jeho sviežosti, aktuálnosti, tak, aby sa aj dnešná mládež, ktorá má inú citlivosť, štýl, spôsob konania ako rovesníci z minulosti, mohla s ním stretnúť a prežiť hlbokú skúsenosť viery(...).Svet prechádza toľkými krízami: vojny, chudoba, ľahostajnosť, opustenosť, sebectvo, sekularizmus... Dokážu mladí ľudia prekonať tieto výzvy?Áno, a verím, že nám to naznačuje práve posolstvo, ktoré Svätý Otec adresoval mladým na Svetové dni mládeže, kde predstavuje Pannu Máriu, ktorá po Zvestovaní rýchlo vstáva a ide k svojej príbuznej Alžbete, aby jej pomohla v jej potrebách (Lk 1, 39). Tu nám Panna Mária ukazuje cestu blízkosti a stretnutia. (...) Mám na mysli svedectvá mnohých mladých ľudí, ktorí sa rovnako ako Panna Mária nebáli vzdať svojho pohodlia, aby sa priblížili tým, ktorí sú v núdzi, neuzatvárajú sa do seba, ale rozhodli sa využiť svoje talenty, dary, schopnosti pre druhých a snažia sa aj prostredníctvom malých rozhodnutí, aby vo svete rástlo dobro. (...)Ku Svetovým dňom mládeže pribudla aj fatimská etapa. Aký význam má táto návšteva svätyne Panny Márie?Je to dôležitá návšteva, pri ktorej sa Svätý Otec stretne s chorými mladými a pomodlí sa s nimi svätý ruženec. Bude to intenzívny moment. Verím, že pápež chce zdôrazniť posolstvo Panny Márie trom pastierikom, keď sa im zjavila v roku 1917. Boli to slová útechy a nádeje vo svete vo vojne, a to sa veľmi nelíši od reality, ktorú prežívame dnes. Panna Mária vyzvala pastierikov a prostredníctvom nich aj ľudí, aby sa modlili a recitovali najmä svätý ruženec s veľkou dôverou, aby dosiahli mier vo svete. Pápež František, ktorý vždy nosí v srdci drámu tých, ktorí sú zapojení do konfliktov, nás teda touto návštevou fatimskej svätyne počas Svetových dní mládeže žiada, aby sme nestrácali odvahu a vytrvali v modlitbe a konkrétne v modlitbe svätého ruženca.Svetové dni mládeže môžu a musia byť časom počúvania. Čo sa podľa Vás môže zrodiť z tohto stretnutia?(...) Sú tri momenty stretnutia, ktoré sa mi zdajú veľmi dôležité. Prvým je počúvanie Pána, jeho volania. Zvlášť významným momentom v tomto zmysle je vigília, slávenie vigílie v sobotu večer, v rámci ktorého je aj čas eucharistickej adorácie. Stretnúť sa s Pánom prítomným v Eucharistii (...) znamená byť pripravený počúvať aj jeho slovo: dochádza k stretnutiu, ktoré môže skutočne zmeniť život mnohých mladých ľudí. Druhým momentom je počúvanie pápeža. Vieme, ako veľmi má pápež schopnosť vstúpiť do kontaktu s mladými ľuďmi a naladiť sa na nich, ako veľmi je schopný k nim prehovoriť, dať im slová, ktoré nimi môžu otriasť, povzbudiť ich, stimulovať ich, aby zo seba vydali to najlepšie. Aj stretnutie s Petrovým nástupcom ako svedkom a učiteľom viery sa môže stať prelomom v živote mladých ľudí. A tretím momentom je stretnutie a počúvanie mladých ľudí medzi sebou: každý Svetový deň mládeže je tiež príležitosťou stretnúť sa, ako som už povedal, s mladými z iných krajín, zistiť, ako ich rovesníci žijú svoju rozmanitosť a ako sa môžeme navzájom obohatiť.Čo by ste chceli povedať mnohým mladým ľuďom, ktorí nebudú v Lisabone, hoci tam chceli byť?Áno, vieme, že kým sa Svetové dni mládeže budú konať v Lisabone, budú sa konať aj miestne sprievodné podujatia a bude možné ich sledovať aj prostredníctvom médií. Tých, ktorí nemôžu ísť do Lisabonu, by som chcel pozvať, aby sa duchovne spojili s pápežom a svojimi rovesníkmi, a aby mocne prežívali, hoci aj na diaľku, túto skúsenosť tým, že sa budú modliť s nimi a za nich, za tých, ktorí sú v Lisabone. Aj oni sa musia cítiť živou súčasťou týchto Svetových dní mládeže!Na záver by som chcel dodať, že Svetové dni mládeže, ako povedal Svätý Otec, nie sú „ohňostrojom“, teda momentom nadšenia, ktoré však zostáva uzavreté do seba. Nestačí to, musia byť začlenené do bežnej pastoračnej práce s mládežou. Preto pred každými Svetovými dňami mládeže musí prebiehať pastoračná práca diecéz a farností (...), na ktorú potom treba nadviazať. Som presvedčený, že v tomto čase sa všetci mladí, aj tí, ktorí nemôžu byť fyzicky prítomní v Lisabone, majú cítiť zapojení ako plnohodnotní protagonisti.Massimiliano Menichetti, Zuzana Škrinárová - Vatikán
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024