Za požehnanie prosili opäť na púti k sv. Joachimovi a Anne v Kluknave

TK KBS, msm; ml | 27. 07. 2023 16:10Kluknava 27. júla (TK KBS) Výnimočnosť púte k svätým Joachimovi a Anne, starých rodičov Pána Ježiša, dokazuje jej aktuálnosť tak dnes ako aj po minulé desaťročia - ba stáročia. Miesto pradávnej histórie, kde prichádzali aj prichádzajú generácie starých rodičov, otcov i mám, detí, vnukov i pravnukov z blízkeho i ďalekého okolia, zo Spiša, Šariša ba i celého Slovenska ďakovať i prosiť za Božie požehnanie, pomoc, silu.Slávenie svätých omší počas tohtoročnej púte kňazmi rodákmi z Kluknavy i z Ovčieho od 20. do 26. júla bolo pripomenutím si zrodu povolaní tak kňazských, ako aj manželských i vďaka tomuto vzácnemu pútnickému miestu. Medzi pútnikov zavítal aj misionár pôsobiaci v Rwande. Slávnostnú svätú omšu v nedeľu 23. júla 2023 celebroval emeritný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich.V homílii sa zameral na aktuálne otázky hodnôt života rodín a manželstiev. Doba, ktorá sa vyznačuje bojom za ľudské práva popiera tie najzákladnejšie práva dieťaťa na život i na prítomnosť rodičov – otca a matky. Vyzdvihol postavenie manžela a manželky ako Božích detí, ktorí sú si pre seba navzájom darom, kde manžel dostáva manželku ako dar od Boha a rovnako manželka svojho manžela.„23. júl 2023 bol tretím Svetovým dňom starých rodičov a seniorov a tak sa s radosťou na púti k sv. Joachimovi a Anne stretla  generácia mladých i starých v duchu „lebo Jeho milosrdenstvo trvá z pokolenia na pokolenie," napísala TK KBS Mária Šmidová.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024