Združenie Zázračnej medaily na Slovensku má historicky prvé vedenie

TK KBS, sle; ml | 27. 07. 2023 12:05Bratislava 27. júla (TK KBS) Generálny predstavený Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul páter Tomaž Mavrič, CM v Ríme menoval prvé vedenie Združenia Zázračnej medaily na Slovensku. Menovacie dekréty si z rúk provinciála Misijnej spoločnosti pátra Tomáša Brezániho, CM prevzali národný prezident ZZM Silvia Lehutová, sestra koordinátorka Agnesa Šurinová, DKL a národný direktor páter Jozef Noga, CM.Slávnostné odovzdanie dekrétov sa konalo 26. júla 2023 v kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily v provinciálnom dome sestier vincentiek v Nitre, počas svätej omše zo spomienky na rodičov Panny Márie – sv. Joachima a sv. Anny. Páter Brezáni vo svojej homílii poukázal na príklad ich postoja – ich pokoru pred Bohom, v ktorej sa dali k dispozícii Bohu a dovolili mu, aby si nimi poslúžil. Tak aj my máme vkladať svoje dary a talenty, ale aj svoju nedokonalosť a úbohosť do služieb Boha a Panny Márie. Novému vedeniu zaželal, aby čas služby pre ZZM bol pre nich osobne, ale aj pre ZZM požehnaním, aby bol časom misie i osobného dozrievania.Medzinárodné Združenie Zázračnej medaily je vetvou Vincentskej rodiny, ktorá združuje veriacich (laikov aj zasvätené osoby), ktorí s úctou nosia Zázračnú medailu a podľa svojho životného stavu a možností sa snažia rozvíjať kresťanský život prostredníctvom šírenia jej posolstva. Členovia ZZM sú zapojení do apoštolátu Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Tento apoštolát je v súčasnosti rozšírený už vo viac ako 260 farnostiach po celom Slovensku. Okrem šírenia úcty k Panne Márii sa členovia združenia v duchu vincentskej charizmy zapájajú do starostlivosti o núdznych a trpiacich a aktívne sa podieľajú na živote vo svojom (farskom) spoločenstve.Na Slovensku vzniklo ZZM 27.11.2009 a postupne sa rozšírilo po celej krajine. S narastajúcim počtom členov a pre zefektívnenie vzájomnej spolupráce v tomto roku prebehlo vytváranie celoslovenských štruktúr, rozdelenie ZZM na regióny a pridelenie regionálnych sestier vincentiek zodpovedných za šírenie apoštolátu Podomovej návštevy Panny Márie.  Včerajšia slávnosť menovania vedenia ZZM bola pokračovaním tohto procesu, ktorý vyvrcholí jesennými formáciami nových aktívnych členov, po ktorých bude nasledovať prvé národné zhromaždenie ZZM.Viac informácií o združení, možnostiach členstva či formácii je možné nájsť na stránke www.zzm.sk.TK KBS informovala Silvia Lehutová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024