Pobytový tábor Tymian privítal 120 miništrantov zo Slovenska a z Ukrajiny

TK KBS, jlu, ml; pz | 26. 07. 2023 13:40Ružomberok 26. júla (TK KBS) Miništrantský pobytový tábor Tymian sa uskutočnil od 17. do 23. júla 2023 v Rekreačom zariadení Škutovky pri Liptovskej Osade. Stodvadsať miništrantov z celého Slovenska i z Ukrajiny si prehĺbilo poznanie Pána Ježiša, nakoľko hlavná téma bola Učiteľ, kde bývaš?„Program bol zostavený tak, aby popri duchovných témach ako sú katechézky, duchovná obnova, sväté omše, možnosť svätej spovede, putovanie na Horu Premenenia - Rakytov, nechýbali ani rýdzo miništrantské témy ako miništrantské tvorivé dielne či miništrantské workšopy... A toto všetko bolo vhodne premiešané s divadlom, hudbou, športom, turnajmi, plavárňou a množstvom iných aktivít,“ uviedol jeden zo spoluorganizátorov Rastislav Haľko.Organizátormi podujatia boli Saleziáni don Bosca, Spoločenstvo Tymian a Domka, ktorí už teraz pozývajú mladých na Bodku za prázdninami, ktorá sa uskutoční 2. septembra 2023 vo Vajnoroch.TK KBS informoval don Jozef Luscoň
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024