Veriaci s biskupmi v Nitre si uctili patróna mesta púťou na Zoborský kláštor

TK KBS, tu; ml | 22. 07. 2023 16:10Nitra 22. júla (TK KBS) Na Zoborský kláštor už tradične putovali 21. júla 2023 veriaci z Nitry v pešej v procesii od novej sochy sv. Andreja-Svorada na Predmostí až k zakonzervovaným ruinám Zoborského kláštora v areáli Špecializovanej nemocnice sv. Svorada.Púti predchádzal večer a deň pôstu a pokánia, ku ktorému veriacich z Nitry vopred vyzval nitriansky biskup Viliam Judák v duchu dávnej tradície zo začiatku 18. storočia, kedy sa v čase morovej epidémie k pôstu, pokániu a púti na Zoborský kláštor zaviazali obyvatelia mesta Nitra z vďaky k sv. Andrejovi-Svoradovi za pomoc a vypočutie prosieb za jej ukončenie. Aktuálne to nitrianski veriaci obetovali za nové kňazské povolania pre Nitriansku diecézu, za obnovu viery v rodinách a za mier a pokoj vo svete.Púť vyvrcholila sv. omšou, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s pomocným biskupom Mons. Petrom Beňom, mníchmi z Benediktínskeho opátstva v Tihaniy a ďalšími kňazmi za hojnej účasti širokej verejnosti, podpredsedníčky Nitrianskeho samosprávneho kraja Martiny Holečkovej a ďalších predstaviteľov kraja a mesta Nitra. Slávnostný kazateľ Norbert Jeromos Mihály OSB, prior Benediktínskeho opátstva v Tihányi z Maďarska vo svojej homílii priblížil účastníkom púte Rád sv. Benedikta, jeho históriu a spiritualitu, a venoval sa aj prepojeniu opátstva v Tihányi s Nitrou aj vďaka relikviám sv. Andreja Svorada a Beňadika, ktoré dostali od Nitrianskeho biskupstva.V závere adresoval prior prítomným veriacim výzvy, aby sa nebáli ticha a samoty a aby sa modlili za mníšske povolania. Svätá omša bola ukončená požehnaním s relikviou sv. Andreja Svorada, ktoré prítomným udelil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.
Svätá omša bola obetovaná okrem iného aj za 75. rokov existencie dnes už Špecializovanej nemocnice sv. Svorada – Zobor, v ktorej areáli sa nachádzajú aj pozostatky bývalého Zoborského a neskôr aj Kamaldulského kláštora.Po skončení liturgickej slávnosti bol pre účastníkov púte pripravený pestrý kultúrny program zložený s prehliadok areálu kláštora so sprievodcom, koncertu orchestra Swingless Jazz Ensemble, ale slávnostným agapé obohateným oj ochutnávky zoborských vín z Biskupských vinohradov a piva Svorad zo Zoborskej studne, ktoré bolo pomenované na počesť patróna mesta a benediktínskeho mnícha pôsobiaceho v Zoborskom kláštore a ponúkajú ho len v Nitre.Podujatie, ktoré podporil aj Nitriansky samosprávny kraj je aktivitou prinášajúcou duchovný zážitok, ale aj možnosťou, priblížiť a umožniť spoznať starobylé miesto v Nitre na Zobore preniknuté atmosférou histórie a modlitby. Tradične ho pripravili Farnosť sv. Urbana, Kňazský seminár sv. Gorazda a Zoborský skrášľovací spolok v Nitre.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024