Letnú školu židovsko-kresťanských vzťahov pozdravil aj predseda KBS

TK KBS, ols; ml | 13. 07. 2023 14:25Košice 13. júla (TK KBS) Druhý ročník Letnej školy židovsko-kresťanských vzťahov v Košiciach sa uskutočnil v dňoch 9. – 12. júla 2023. Košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober vyjadril počas prijatia radosť nad prehlbujúcimi sa vzťahmi medzi oboma náboženskými spoločenstvami. Povzbudil organizátorov k pokračovaniu letnej školy v Košiciach.Podujatie sa realizovalo v rámci projektu Židovsko-kresťanských štúdií na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave a Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá letnú školu hostila.Na podujatí sa zúčastnilo  25 účastníkov z rôznych cieľových skupín, ktorí sa aktívne podieľajú na rozvíjaní vzájomnej židovsko-kresťanskej spolupráce.V rámci programu letnej školy odzneli hodnotné prednášky o interpretácii Svätého písma v judaizme a v kresťanstve. Pútavé výklady boli doplnené diskusiami o ranocirkevnej interpretácii Svätého písma, o rabínskej literatúre a o židovskom práve, o kultúrnom dedičstve ako o médiu dialógu a o súčasnom stave židovsko-kresťanských vzťahov vo svete a na Slovensku.Účastníci sa zoznámili s interpretáciami žalmu 150 zo strany biblistov, rabínov a cirkevných otcov. Počas prijatia v sídle Košickej eparchie vladyka Cyril Vasil SJ ocenil zámer letnej školy, ktorá napomáha a posilňuje vzájomné vzťahy medzi židmi a kresťanmi na Slovensku.Prednášky boli doplnené exkurziou do kláštora premonštrátov v Jasove, kde ich sprevádzal opát Martin Štrbák O.Praem a predstavil im vzácne hebraiká uchovávané v knižnici. Návštevu košických synagóg zavŕšilo prijatie v sídle Židovskej náboženskej obce Košice.Letná škola židovsko-kresťanských štúdií je súčasťou dlhoročného projektu Otvárame dvere –  židovsko-kresťanský dialóg na Slovensku, informovali organizátori letnej školy.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024