Gaboltov privíta najbližší víkend Arcidiecéznu púť Košickej arcidiecézy

TK KBS, fba; ml | 13. 07. 2023 09:34Gaboltov 13. júla (TK KBS) Gaboltov privíta Arcidiecéznu púť Košickej arcidiecézy (15. - 16. júla 2023). Nedeľnú  svätú omšu bude celebrovať nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Naživo ju prinesie RTVS.Gaboltov, put, plagatGaboltov je najvýznamnejším pútnickým miestom Košickej arcidiecézy, a je známe veriacim katolíkom na celom Slovensku. Už v roku 1706 jágerský arcibiskup Štefan Telekessy vyznačuje toto pútnické miesto s milostivým obrazom Panny Márie Škapuliarskej. O počiatkoch Bratstva Panny Márie Karmelskej v Gaboltove sa dozvedáme z kánonickej vizitácie farnosti z roku 1749. Podľa nej bolo Bratstvo založené zásluhou vtedajšieho farára.Podľa kánonických vizitácií v druhej polovici 18.storočia boli púte integrálnou súčasťou duchovného života veriacich Gaboltova. Prichádzali sem pútnici z okolitých farností a veriaci z Gaboltova putovali zas do okolitých farností. V tomto čase nešlo o veľké púte, ako je tomu dnes. Bola to skôr záležitosť Gaboltovčanov a ľudí z blízkeho okolia.Zdroje: Košická arcidiecéza / Farnosť Gaboltov
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024