Nadácia Fides et Ratio rozdelí 5000 € v novej schéme Kresťanské umenie

TK KBS, nfr; ml | 08. 07. 2023 12:10Bratislava 8. júla (TK KBS) Nadácia Fides et Ratio vyhlásila výzvu na predkladanie projektov v rámci grantovej schémy s názvom Kresťanské umenie vo verejnom priestore. Umelci sa môžu zapojiť podaním žiadosti do 15. septembra 2023. Realizácia projektov má prebehnúť od septembra 2023 do júla 2024.„Cieľom grantovej výzvy Kresťanské umenie vo verejnom priestore je umelecky uchopiť kresťanské posolstvo, tak aby oslovovalo dnešného človeka, prípadne ho aj zdravo provokovalo, a umiestniť ho vo verejnom priestore, respektíve vstúpiť do kritickej, umeleckej polemiky so sekulárnou kultúrou. Radostnú zvesť je potrebné samozrejme žiť, ale aj ponúkať ďalším ľuďom, pretože sa o to najvyššie dobro chceme deliť," povedal Juraj Šúst, člen správnej rady nadácie.Umelecké dielo (vizuálne, akustické, dramatické a pod.) môže artikulovať napríklad (avšak nielen) vybraný aspekt kresťanskej viery, ktorý autor považuje za obzvlášť dôležité vyjadriť práve v dnešných časoch či vybranú oblasť súčasnej kultúry, ktorá dnes najviac potrebuje svetlo evanjelia. Môže tiež odkryť bežne prehliadanú krásu stvorenia i kresťanskej viery (príroda, manželstvo, čistá láska, zbožnosť a úcta k Bohu a pod.) a môže byť pre nás inšpiráciou neskrývať svoju vieru, ale zdravo ju prejavovať v rodine, v práci, medzi priateľmi či na verejnosti.Predpokladom získania finančnej podpory je vyplnenie žiadosti o grant, ktorá zrozumiteľne odprezentuje návrh umeleckého diela, jeho umiestnenie vo verejnom priestore, predpokladané výsledky a prípadne úspechy doterajšej činnosti predkladateľa. Posudzovaná bude tiež originalita zámeru projektu, jeho realizovateľnosť a predpokladaný dopad na verejný a spoločenský život na Slovensku. Detaily výzvy sú TU.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024