Na Svetový deň starých rodičov a seniorov možno získať úplne odpustky

TK KBS, VaticanNews mj; pz | 05. 07. 2023 14:57Vatikán 5. júla (VaticanNews) V nedeľu 23. júla si pripomenieme už Tretí svetový deň starých rodičov a seniorov. Aj v tomto roku bude možné získať úplne odpustky za obvyklých podmienok. Okrem tých, ktorí sa zúčastnia na svätej omši, ktorej bude vo Vatikánskej bazilike predsedať pápež František, ich budú môcť získať aj chorí, ktorí budú slávenie sledovať na diaľku z domu i tí, ktorí v tento deň navštívia opustených či chorých seniorov.Podľa želania Svätého Otca Františka sa v každú štvrtú júlovú nedeľu už tretím rokom slávi Svetový deň starých rodičov a seniorov, tento rok pod názvom: „Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie“ (Lk 1, 50). Pri tejto príležitosti sa kardinál Kevin Joseph Farell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život, obrátil so žiadosťou na Apoštolskú penitenciáriu so žiadosťou o možnosť udelenia úplnych odpustkov, ktoré je možné obetovať pre duše v očistci.Ako čítame v dekréte podpísanom hlavným penitenciárom kardinálom Maurom Piacenzom a regensom penitenciárie Mons. Krzysztofom Nykielom podpísanom 15. júna udeľuje úplne odpustky: „aby zvýšila zbožnosť veriacich a zabezpečila spásu duší, na základe fakulty, ktorú jej z Božej Prozreteľnosti udelil pápež František“.Pripomeňme, že k získaniu úplnych odpustkov okrem splnenia podmienky, ktorou je v tomto prípade účasť na svätej omši predsedanej Svätým Otcom vo Vatikánskej bazilike pri príležitosti slávenia Svetového dňa starých rodičov a seniorov, alebo podujatiach spojených s oslavou tohto dňa po celom svete, je potrebná aj svätá spoveď, prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho sa vylučuje akákoľvek trvalá záľuba k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.V tejto súvislosti sa v spomínanom dekréte žiada od kňazov, ktorí sú disponovaní potrebnými fakultami: „aby sa s ochotou a veľkodušnosťou dali k dispozícii a vysluhovali sviatosť zmierenia“.Martin Jarábek - Vatikán
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024