Anjel Pána: Krstom sme dostali prorocký dar a poslanie

TK KBS, VaticanNews bd; pz | 03. 07. 2023 11:49Vatikán 3. júla (VaticanNews) Prinášame plné znenie príhovoru pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu 2. júla. Na Námestí sv. Petra sa napriek poludňajšiemu horúcemu slnku zišlo približne pätnásťtisíc veriacich.Drahí bratia a sestry, dobrý deň!V dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí: „Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka.“ (Mt 10, 41) Trikrát toto slovo „prorok“; ale kto je prorok? Niektorí si ho predstavujú ako akéhosi kúzelníka, ktorý predpovedá budúcnosť; to je však poverčivá predstava a kresťan neverí na povery, ako je mágia, karty, horoskopy a podobné veci. Mimochodom žiaľ mnohí, mnohí kresťania si dávajú čítať z ruky: prosím vás nie! Iní si proroka predstavujú len ako postavu z minulosti, ktorá existovala pred Kristom, aby predpovedala jeho príchod. Sám Ježiš však dnes hovorí o potrebe prijímať prorokov; títo proroci teda stále existujú, ale kto sú to? Kto je prorok?  Prorokom, bratia a sestry, je každý z nás: v skutočnosti sme krstom všetci dostali prorocký dar a poslanie (porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1268). Prorok je ten, kto na základe krstu pomáha druhým čítať prítomnosť počúvaním Ducha Svätého. Toto je veľmi dôležité: čítať prítomnosť nie ako nejaké správy, ale pod pôsobením Ducha Svätého, ktorý pomáha pochopiť Božie plány a odpovedať na nich. Inými slovami, prorok je ten, kto druhým ukazuje na Ježiša, kto o ňom vydáva svedectvo, kto im pomáha žiť dnešok a budovať zajtrajšok podľa jeho plánov. Preto sme všetci proroci, Ježišovi svedkovia, „aby sila evanjelia zažiarila v každodennom rodinnom a spoločenskom živote“ (Lumen gentium, 35). Prorok je živým znamením, ktoré ukazuje druhým na Boha, prorok je odrazom Kristovho svetla na ceste svojich bratov a sestier. A tak sa môžeme pýtať sami seba: Ja, ktorý som bol v krste „vyvolený za proroka“, hovorím a predovšetkým žijem ako Ježišov svedok? Prinášam niekomu do života trochu jeho svetla? Skúmam sa v tomto smere? Pýtam sa sám seba: Aké je moje svedectvo, aké je moje proroctvo?Pán nás v evanjeliu tiež žiada, aby sme prijímali prorokov; preto je dôležité prijímať sa navzájom ako nositelia Božieho posolstva, každý podľa svojho postavenia a povolania, a to tam, kde žijeme, teda v rodine, vo farnosti, v rehoľných spoločenstvách, v ostatných oblastiach Cirkvi a spoločnosti. Duch rozdelil prorocké dary vo svätom Božom ľude: preto je dobré počúvať každého. Napríklad, keď sa má prijať dôležité rozhodnutie, je dobré sa najprv pomodliť, vzývať Ducha Svätého, ale potom počúvať a viesť dialóg v dôvere, že každý, aj ten najmenší, má čo dôležité povedať, má prorocký dar, o ktorý sa môže podeliť. Takto sa hľadá pravda a šíri atmosféra počúvania Boha a našich bratov a sestier, v ktorej sa ľudia necítia prijatí len vtedy, ak hovoria to, čo sa páči mne, ale cítia sa prijatí a ocenení ako dar pre to, kým sú.Zamyslime sa, koľkým konfliktom by sa dalo predísť a koľko by sa ich dalo vyriešiť týmto spôsobom, keby sme počúvali druhých s úprimnou túžbou porozumieť si navzájom! Pýtajme sa napokon sami seba: Viem prijímať bratov a sestry ako prorocké dary? Verím, že ich potrebujem? Počúvam ich s rešpektom, s túžbou učiť sa? Každý z nás sa totiž potrebuje učiť od druhých, každý z nás sa potrebuje učiť od druhých.Nech nám Panna Mária, Kráľovná prorokov, pomáha vidieť a prijímať dobro, ktoré Duch Svätý zasial do druhých.(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News, Beáta Dorková)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024