V Ríme zverejnili Instrumentum laboris pre generálne zhromaždenie synody

TK KBS, VaticanNews CZ, sce, ml; pz | 21. 06. 2023 11:50Rím 21. júna (VaticanNews) V utorok 20. júna bolo zverejnené instrumentum laboris pre prácu Generálneho zhromaždenia synody o synodalite. Dokument rozdelený do dvoch hlavných častí vychádza z príspevkov z diecéznej a kontinentálnej fázy a informuje o skúsenostiach cirkví vo svete, ktoré trpia vojnou, nerovnosťou, chudobou alebo sú zranené zneužívaním.Približne päťdesiatstranové Instrumenum laboris odráža skúsenosti cirkví vo všetkých regiónoch sveta, ktoré zažívajú vojnu, klimatické zmeny a ekonomické systémy, ktoré produkujú vykorisťovanie, nerovnosť a zbavenie práv. Sú to cirkvi, ktorých veriaci trpia mučeníctvom, v krajinách, kde sú katolíci menšinami alebo kde musia počítať s čoraz vyhrotenejšou a niekedy agresívnou sekularizáciou. Cirkvi zranené sexuálnym zneužívaním, zneužívaním moci a svedomia, financií alebo inštitúcií, teda poznačené ranami, ktoré si vyžadujú odpovede a obrátenie. Cirkvi, ktoré prijímajú výzvy bez strachu a bez snahy vyriešiť ich za každú cenu a zapájajú sa do synodálneho rozlišovania. „Len tak sa napätie môže stať zdrojom energie a neupadnúť do deštruktívnej polarizácie,“ čítame v dokumente.Dokument bude základom pre prácu účastníkov synody o synodalite, ktorá sa má konať v októbri 2023 vo Vatikáne a potrvá do roku 2024. Dokument, ktorý je východiskovým a určite nie konečným bodom, zhromažďuje skúsenosti diecéz z celého sveta za posledné dva roky, počnúc 10. októbrom 2021, keď pápež František inicioval synodálnu púť. „Cieľom synodálneho procesu,“ spresňuje sa v texte, „nie je vytvárať dokumenty, ale otvárať horizonty nádeje.“Instrumentum laboris, ktoré predstavili v Tlačovom stredisku Svätej stolice, pozostáva z úvodného textu a pätnástich pracovných listov, ktoré predstavujú dynamickú víziu samotného pojmu synodality. Podrobnejšie sú v ňom dve hlavné časti: časť A, ktorá poukazuje na skúsenosti z týchto dvoch rokov synodálneho rozlišovania a na to, ako postupovať ďalej, aby sa Cirkev stávala čoraz viac synodálnou, a časť B s názvom Spoločenstvo, poslanie, účasť, ktorá poukazuje na tri prioritné otázky, ktoré budú v centre práce synodálneho zhromaždenia v októbri 2023 a súvisia s tromi hlavnými témami: Rast v spoločenstve prijatím všetkých a nevylúčením nikoho; uznanie a ocenenie príspevku každého pokrsteného vzhľadom na misiu; a identifikácia riadiacich štruktúr a dynamiky, prostredníctvom ktorých sa môže časom prejaviť účasť a autorita v misijnej synodálnej cirkvi.
V tomto kontexte spočíva túžba Cirkvi po stále väčšej synodalite v cirkevných inštitúciách, štruktúrach a praxi. Synodálna Cirkev je predovšetkým počúvajúcou Cirkvou, a preto chce byť pokorná a vie, že musí prosiť o odpustenie a že sa musí ešte veľa učiť. Tvár Cirkvi dnes nesie znaky vážnej krízy dôvery a dôveryhodnosti, hovorí Instrumentum laboris, krízy spojenej so sexuálnym, ekonomickým a mocenským zneužívaním a zneužívaním svedomia v mnohých kontextoch, ktoré vyzývajú Cirkev k náročnému spytovaniu svedomia, aby sa pod pôsobením Ducha Svätého neprestala obnovovať na ceste pokánia a obrátenia, ktoré otvárajú cesty zmierenia, uzdravenia a spravodlivosti.Synodálna Cirkev je tiež Cirkvou stretnutia a dialógu s veriacimi iných náboženstiev a iných kultúr a spoločností. Je to Cirkev, ktorá sa nebojí rozmanitosti, ale váži si ju bez toho, aby ju nútila k uniformite. A napokon, synodálna Cirkev sa neustále živí tajomstvom, ktoré slávi v liturgii, kde každý deň prežíva radikálnu jednotu v tej istej modlitbe, ale v rozmanitosti jazykov a obradov.Ďalšie dôležité pasáže dokumentu sa týkajú otázky autority ("Riadi sa svetskými normami alebo službou?" je jedna z otázok); potreby celostnej, počiatočnej a trvalej formácie Božieho ľudu; úsilia o obnovu jazyka používaného v liturgii, kázni, katechéze a sakrálnom umení, ako aj vo všetkých formách komunikácie s veriacimi a verejnosťou, a to aj prostredníctvom nových a tradičných druhov médií. Obnova jazyka, uvádza sa v texte, by sa mala zamerať na to, aby bol prístupný a príťažlivý pre mužov a ženy našej doby a nepredstavoval prekážku, ktorá by ich vzďaľovala od Cirkvi.Salvatore Cernuzio – Vatican News
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024