Hovorkyňou Konferencie biskupov Slovenska sa stala Katarína Jančišinová

TK KBS, ml, kj;pz | 12. 06. 2023 12:50Badín 12. júna (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska (KBS) bude mať od 1. augusta novú hovorkyňu. Stala sa ňou Katarína Jančišinová. Predtým pracovala ako redaktorka, editorka a prekladateľka pre Vydavateľstvo Nové Mesto. Zároveň sa venovala prekladom a tlmočeniu z talianskeho a nemeckého jazyka.Voľba sa konala na úvod 105. plenárneho zasadnutia KBS v Badíne.„Chcem sa poďakovať Konferencii biskupov Slovenska za prejavenú dôveru. Uvedomujem si, že po prvý raz prichádza na miesto hovorcu žena a laička. Je to pre mňa veľká a zodpovedná výzva. Beriem ju však ako službu, ktorú chcem vykonávať v tvorivej spolupráci s biskupmi a generálnym sekretariátom KBS. Verím, že moje pôsobenie bude prínosom pre Konferenciu biskupov Slovenska a pre veriacich, a tiež pre komunikáciu so svetom médií. Teším sa na spoluprácu,“ uviedla nová hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.Mgr. Katarína Jančišinová, rod. Chudová, vyštudovala nemecký jazyk a literatúru (učiteľský smer) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiFUK) v Bratislave. Na rovnakom mieste neskôr vyštudovala taliansky jazyk a literatúru a talianske reálie (tlmočníctvo-prekladateľstvo). Titul master získala na Teologickom inštitúte Jána Pavla II. na Lateránskej univerzite v Ríme.Pôsobila ako lektorka nemeckého jazyka, neskôr ako učiteľka na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove. Od roku 2016 doteraz spolupracovala s portálom, časopisom a Vydavateľstvom Nové mesto. Zároveň pôsobila ako samostatne zárobkovo činná osoba so zameraním na preklady z nemeckého a talianskeho jazyka. Je konateľkou spoločnosti MUNDO plus, s. r. o. so zameraním na prekladateľské a tlmočnícke služby. Absolvovala viacero pobytov v Taliansku (pre potreby Hnutia fokoláre). Hovorí po taliansky, nemecky a anglicky. Je vydatá, má tri deti.Do funkcie hovorkyne nastúpi po Martinovi Kramarovi, Jozefovi Kováčikovi a Mariánovi Gavendovi.Kontakty pre médiá: hovorkyna@kbs.sk (ďalšie pracovné kontakty budú zverejnené neskôr)K správe bolo vydané FOTO a AUDIO._

Aktualizované
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024