Obec Vinné si pripomenie 100. výročie narodenia Mons. Františka J. Fugu

TK KBS, dja, ml; pz | 07. 06. 2023 11:36Vinné 7. júna (TK KBS) V piatok 9. júna si obec Vinné pripomenie 100. výročie narodenia svojho rodáka Mons. Františka Jozefa Fugu, gréckokatolíckeho kňaza, národovca a tretieho predsedu Zahraničnej Matice slovenskej.V spolupráci s Maticou slovenskou pozýva na spomienkovú slávnosť, ktorej program sa začne o 9:00 svätou liturgiou, hlavným celebrantom bude vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparcha. Nasledovať bude pietny akt pri pamätníku F. J. Fugu v areáli Kostola sv. Anny vo Vinnom a konferencia, na ktorej vystúpia okrem iných aj predseda Matice slovenskej Marián Gešper s odborným výkladom o živote Mons. Fugu či Daniel Černý, riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, ktorý bude hovoriť o jeho pôsobení medzi gréckokatolíkmi v Kanade.František Jozef Fuga sa narodil 9. júna 1923 v mnohodetnej remeselníckej rodine vo Vinnom. Už v detstve vynikal zbožnosťou a láskou k ľudom. Po skončení gymnázia absolvoval filozofické a teologické štúdiá v Košiciach, Bratislave a na Lateránskej univerzite v Ríme. Spolužiakom a priateľom v príprave na duchovné povolanie mu bol aj neskorší kardinál Jozef Tomko. Kňazskú vysviacku F. J. Fuga prijal v marci 1950. Nejaký čas pôsobil ako kaplán v severnom Taliansku a v roku 1954 so súhlasom vyššej cirkevnej hierarchie prijal byzantský obrad.V roku 1954 sa stal správcom gréckokatolíckej farnosti v kanadskom Hamiltone, ktorý bol dlhé desaťročia dôležitým strediskom krajanského života v zahraničí. Mons. Fugu charakterizovalo nielen zanietené pastoračné úsilie, ale aj bohatá osvetová, kultúrna a publikačná činnosť. Výrazne prispel aj k rozvoju činnosti Zahraničnej Matice slovenskej, ktorej bol od roku 1971 až do svojej smrti tretím predsedom. Počas celého života sa zasadzoval za samostatnosť Slovenska.K jeho najvýznamnejším počinom patrí spolupráca na tvorbe návrhu zástavy Zahraničnej Matice slovenskej, ktorý bol neskôr prijatý ako základ novej vlajky Slovenskej republiky. František Jozef Fuga zomrel 9. novembra 1987 v Hamiltone. Do rodného kraja na východe Slovenska sa vrátil už len symbolicky po smrti, keď mu bol vo Vinnom postavený pomník a zriadená pamätná izba v priestoroch Základnej školy s materskou školou, ktorá hrdo nesie jeho meno.TK KBS informovala Danka Jacečková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024