Marianska púť na Skalke pri Trenčíne bola venovaná aj bezdetným párom

TK KBS, tu, ml; pz | 31. 05. 2023 16:15Skalka 31. mája (TK KBS) V sobotu 27. mája 2023 sa ctitelia Matky Božej zišli na tradičnej púti k úcte Panny Márie Guadalupskej v Diecéznej svätyni sv. Andreja – Svorada a Beňadika na Malej Skalke. Medzi nimi aj manželské páry, ktoré majú problém počať, alebo donosiť deti, ale aj mnohé bezdetné manželstvá, ktoré boli po rokoch obdarené deťmi prišli prosiť, ďakovať, či spolu prežiť bolesť z očakávania počatia alebo bolesť z opakovaných očakávaných detí, ktoré sa nakoniec nenarodili.Prvý ročník tejto púte sa stal hneď celoslovenským, keďže sa na ňom zúčastnili manželské páry zo všetkých slovenských arcidiecéz a diecéz. V rámci programu mali zúčastnení možnosť vypočuť si prednášku manželov Simony a Jozefa Predáčových z Ligy pár páru na tému pod názvom „Aby sa manželská láska mohla zmeniť v lásku rodičovskú“. Počas svätej omše jej hlavný celebrant Anton Solčiansky v príhovore poukázal na spojitosť medzi obrazom Panny Márie Guadalupskej a témou púte.Na obraze je totiž zobrazená Panna Mária ako mladá žena, ktorá nosí pod srdcom dieťa, a tento obraz, o ktorom sa hovorí, že nebol namaľovaný ľudskou rukou, je stále živý. Preto vyzval prítomných, aby pri Nebeskej Matke spolu s neplodnými pármi a pármi ktoré majú problém donosiť dieťa zdieľali ich bolesti a nádeje ďakovali za dar života, ktorý je Božím darom, čo platí aj o živote každého počatého a narodeného dieťaťa. Poukázal aj na negatívny dopad používania hormonálnej antikoncepcie na zdravie žien, ako aj na ekológiu, ktorá má následne dopad okrem iného aj na mužskú neplodnosť.Program púte bol zakončený Eucharistickou adoráciou a osobnou modlitbou zúčastnených pútnikov.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024