Na Cypre sa stretli hovorcovia biskupských konferencií z celej Európy

TK KBS, tscbk, ccee, ml; pz | 31. 05. 2023 15:24Cyprus 31. mája (TK KBS/TS ČBK) V dňoch 24. až 26. mája sa na Cypre konalo pravidelné výročné stretnutie hovorcov európskych biskupských konferencií, ktoré organizovala Rada európskych biskupských konferencií (CCEE). Okrem toho účastníci diskutovali aj o desiatom výročí pontifikátu pápeža Františka a Synode o synodalite.Počas stretnutia mali hovorcovia možnosť navštíviť aj Severocyperskú tureckú republiku, pomodliť sa pri hrobe apoštola Barnabáša v Salamise, navštíviť mesto Famagusta a oboznámiť sa so situáciou miestnej cirkvi. Stretnutie otvoril Mons. Selim Sfeir, cyperský maronitský arcibiskup, ktorý vo svojom príhovore vyzval účastníkov, aby sa snažili lepšie pochopiť to, čo sa nazýva umelá inteligencia, aby o nej premýšľali a využívali ju podľa želania Ježiša, ktorý nás povolal ohlasovať Dobrú zvesť až na kraj sveta, čo však predpokladá zachovanie ľudskosti a dôstojnosti.Páter Bruno Varriano, vikár Latinského patriarchátu Jeruzalema na Cypre, opísal život Katolíckej cirkvi na tomto ostrove a zložitosť situácie, ktorá vznikla po rozdelení na dve časti v roku 1974. Páter Varriano tiež vyzdvihol niektoré pozitívne zmeny v pastoračnej situácii na severnom Cypre, kde pravoslávna cirkev poskytla kostoly na slávenie katolíckych liturgií. Uviedol, že existuje veľmi dobrý ekumenický dialóg s pravoslávnou cirkvou na Cypre, ktorá je na ostrove väčšinová.Andrea Tornielli, edičný riaditeľ vatikánskych médií, predniesol príspevok na tému "Desať rokov pápeža Františka: komunikovať, aby sme evanjelizovali". Tornielli vysvetlil, že "nie je možné pochopiť pápeža Františka a jeho komunikáciu, ak nevychádzame z jednej veľkej úlohy, ktorá sa nás ako kresťanov týka: ohlasovať Ježišovo evanjelium a uľahčovať stretnutie s ním prostredníctvom osobného svedectva. Je to komunikačná úloha, ktorá sa týka nás všetkých." Paolo Benanti TOR, profesor etiky a bioetiky na Pápežskej Gregorovej univerzite, hovoril o téme umelej inteligencie, ktorá vytvorila nový jazyk, a o tom, aké výzvy predstavuje pre oblasť komunikácie. "Dospejeme do sveta, v ktorom už nebude dôležité, či sme nejakú udalosť skutočne videli, ale skôr to, koľkokrát je táto udalosť opísaná a nájdená vo vyhľadávačoch," povedal.Profesor tiež ukázal, ako nové technologické aplikácie vrátane umelej inteligencie úplne menia spôsob nášho myslenia tým, že vytvárajú priestor na uchovávanie informácií nekonečným a menej fyzickým spôsobom. Dodal, že kontrola nových technológií je v súčasnosti geopolitickou otázkou, pretože forma, akou sa tieto nové technológie umelej inteligencie používajú, môže zásadne zmeniť vnímanie faktov. V tejto súvislosti pán Benanti hovoril aj o štúdii spoločnosti Microsoft o vojne na Ukrajine, ktorá ukázala, že mnohé ruské spravodajské webové stránky začali najprv s masívnou protivojnovou kampaňou a tesne pred agresiou sa náhle zmenili na silnú proruskú kampaň, čím formovali verejnú mienku používateľov webových stránok.Sestra Nathalie Becquartová, XMCJ, zástupkyňa Generálneho sekretariátu synody, poskytla účastníkom niekoľko aktuálnych informácií o synodálnom procese a o príprave dokumentu Instrumentum laboris o synodalite, ktorý bude čoskoro zverejnený. Alessandro Di Maio, hovorca Komisie biskupských konferencií Európskej únie (COMECE), priblížil "pozorovateľskú" prácu komisie a predstavil niektoré novinky v reformnom balíku o umelej inteligencii.Na záver stretnutia sa Mons. Nuno Brás da Silva Martins, biskup z portugalského Funchalu, ktorý je v rámci CCEE zodpovedný za médiá. Vyzdvihol charakteristické črty komunikácie pápeža Františka, ale hovoril aj o synodalite ako o spôsobe života Cirkvi a výzve, aby Cirkev bola každý deň skutočným spoločenstvom. Na tému umelej inteligencie povedal, že sa stretávame s informáciami, ktoré vytvárajú realitu a ktoré nám umožňujú vytvárať realitu podľa našich záujmov, preto sa musíme riadiť normami založenými na viere a pravde. "Vývoj umelej inteligencie prebieha práve teraz, čo sťažuje jeho úplné pochopenie. Je však potrebné rozlišovať a kráčať v nej tak, aby sme zostali strážcami ľudskosti a ľudskej dôstojnosti."Zdroje: CCEE / TS ČBK
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024