Teologická fakulta KU v Košiciach ponúka doplňujúce a rozširujúce štúdium

TK KBS, tf, ml; pz | 31. 05. 2023 11:19Košice 31. mája (TK KBS) Teologická fakulta (TF) Katolíckej univerzity (KU) v Košiciach ponúka doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium náboženskej výchovy. Prinášame bližšie informácie.Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na TF KU je určené študentom a absolventom neučiteľských študijných programov druhého stupňa v študijnom odbore teológia. Absolvent DPŠ získava kvalifikačné vzdelanie na výkon povolania učiteľ a oprávnenie vyučovať na základných a stredných školách. Na výkon tohto povolania v predmete náboženská výchova/náboženstvo je potrebné okrem úspešného absolvovania DPŠ aj súhlas príslušnej cirkvi s vykonaním tohto povolania (Kánonická misia). Úspešné absolvovanie kvalifikačného vzdelávania DPŠ znamená absolvovať základný aj rozširujúci modul DPŠ.  Viac informácií je TU.Kosice, studium, plagat 1Rozšírujúce štúdium (RŠ) náboženskej výchovy je určené pre absolventov 2. stupňa učiteľských študijných programov. Základnou podmienkou prijatia je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. RŠ je určené pre absolventov učiteľských študijných programov druhého stupňa, absolventov neučiteľských študijných programov druhého stupňa s ukončeným doplňujúcim pedagogickým štúdiom alebo pre absolventov študijných programov v ďalšej podkategórii kategórie učiteľ.  RŠ je kvalifikačné vzdelávanie, ktorým si učiteľ rozširuje kvalifikáciu vyučovať aj iný predmet okrem svojej pôvodnej aprobácie v ktorej ukončil učiteľské štúdium. Viac informácií je TU.Kosice, studium, plagat 2Zdroj: Teologická fakulta KU 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024