Kardinál Mário Grech pre nm.sk: Cieľom synody nie je meniť doktrínu

TK KBS, nm, ml; pz | 31. 05. 2023 11:00Bratislava 31. mája (TK KBS) Generálny sekretár Synody biskupov, kardinál Mario Grech, poskytol rozhovor slovenskému portálu nm.sk. Doterajší priebeh synodálneho procesu hodnotí ako pozitívnu skúsenosť, ktorá je predovšetkým stretnutím sa s ľuďmi na rôznych kontinentoch. Kontinentálne zhromaždenia predstavili Cirkev, ktorá je živá a snaží sa počúvať volanie mužov a žien dneška. Svedčí o tom radosť, ktorá pramení zo stretnutia s Pánom a ktorú chce Cirkev komunikovať ľudstvu, a to aj napriek rôznym ťažkostiam a konfliktom, ktoré ho sužujú.Kardinál Grech vyzdvihol aj rozmanitosť „rôznych darov, chariziem, povolaní a tiež rôznych odpovedí, ktoré môže cirkevné spoločenstvo ponúknuť ako inšpiráciu, ktorá prichádza od Pána,“ na lokálnej, ako aj univerzálnej úrovni. Veľmi výrečná a živá bola táto rozmanitosť na kontinentálnom zhromaždení východných katolíckych cirkví. Ukázalo sa, že táto rôznorodosť môže byť ozajstnou symfóniou, ktorá nebráni jednote, ale je pre všetkých skutočným obohatením.Generálny sekretár Synody biskupov odpovedal tiež na otázky, ktoré sa vynárajú obzvlášť v slovenskom prostredí a týkajú sa vzťahu Synody o synodalite s nemeckou synodálnou cestou, ktorá vzbudzuje isté rozpaky. „Ide o dve rôzne cirkevné skúsenosti,“ hovorí kardinál Grech. „Synodálna cesta v Nemecku mala alebo má za cieľ pomôcť cirkvi v Nemecku nájsť odpovede na otázky, s ktorými sa stretávajú aj biskupi, zatiaľ čo synoda pre univerzálnu Cirkev má veľmi presnú tému: Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia. Inými slovami, ide o hľadanie toho, ako sa celá Cirkev môže skutočne spoznať alebo prehĺbiť svoju identitu.“ Druhá obava, ktorá sa v súvislosti so synodálnym procesom vynára, sa týka toho, že synoda zmení katolícku náuku. Tu kardinál pripomína, že synoda nemá cieľ, ba dokonca ani kompetenciu meniť doktrínu. Je predovšetkým pastoračným nástrojom, ktorý môže pomôcť Cirkvi lepšie ohlasovať evanjelium v dnešných časoch. Ako konkrétne plody môžeme podľa kardinála Grecha od tejto synody očakávať individuálne obrátenie, osvojenie si Ježišovho štýlu, návrat k Cirkvi, ktorá počúva, či ocenenie synodálnych štruktúr a ich uvedenie do pohybu. Na záver generálny sekretár Synody biskupov povzbudzuje k tomu, aby sme napredovali v  v skúsenosti synodálnych stretnutí tak, ako sme ich zažili na začiatku celého procesu, a v miestnych cirkvách nečakali na záver celej synody, ale už teraz uplatňovali a vovádzali do praxe plody, ktoré z týchto stretnutí vzišli.Celý rozhovor, ktorý je súčasťou projektu portálu nm.sk Pochopiť a žiť synodalitu, si môžete prečítať v slovenčine a v taliančine TU.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024