V Dome Quo Vadis predstavia Božieho služobníka, kňaza Alfonza Paulena

TK KBS, dqv, ml; pz | 31. 05. 2023 10:29Bratislava 31. mája (TK KBS) V Dome Quo Vadis v Bratislave dnes predstavia Božieho služobníka Alfonza Paulena. O 18:00 premietnu dokumentárny film Alfonz Paulen - Hrdina lásky. O 19:00 začne diskusia s postulátorkou procesu blahorečenia Teréziou Valúškovou, s Ľubomírou Žákovou, duchovnou dcérou Božieho služobníka Alfonza a Máriou Danielou Suchoňovou, farníčkou Božieho služobníka Alfonza.Bratislava, Alfonz Paulen, modlitba, velky obrazokTerézia Valúšková pracuje ako postulátorka procesu blahorečenia a svätorečenia Božieho služobníka Alfonza Paulena a je zároveň obhajkyňa zväzku na Metropolitonom tribunáli v Bratislave. Licenciát z kánonického práva dosiahla na Pápežskej Saleziánskej Univerzite v Ríme a úspešne obhájila doktorát na tému Všeobecné povolanie svätosti podľa kán. 210 KKP a kanonizovaná svätosť na Pápežskej Lateránskej Univerzite v Ríme. Absolvovala kurz formácie postulátorov na Dikastériu pre kauzy svätých vo Vatikáne. Venuje sa manželskému cirkevnému právu a procesom blahorečenia a svätorečenia.Kto bol Alfonz Paulen?Alfonz Paulen sa narodil 26. januára 1913 v Malých Bedzanoch, malej obci, ktorá je dnes súčasťou mesta Topoľčany a patrí do Nitrianskej diecézy. Alfonz Paulen bol vysvätený za kňaza Apoštolskej administratúry Trnava biskupom Mons. Pavlom Jantauschom 17. mája 1936. Ako kaplán vykonával svoju pastoračnú službu vo farnostiach Leopoldov a Veľké Kostoľany. Neskôr bol administrátorom farnosti Sološnica a farárom vo farnosti Kolpachy (dnešný Banský Studenec). V roku 1947 bol vymenovaný za správcu farnosti Veľké Čaníkovce (dnešné Šenkvice). Štvorročné obdobie jeho pastoračnej služby v tejto farnosti je dôležité, pretože práve tu sa dostal do kontaktu s organizátormi tajných a nelegálnych prechodov štátnych hraníc medzi Slovenskom a Rakúskom. Alfonza Paulena zatkli na fare v Šenkviciach 19. septembra 1951. Na proces čakal vo vyšetrovacej väzbe v Bratislave. Dvadsiatehoprvého júna 1952 bol odsúdený na 11 rokov väzenia, desať rokov straty občianskych práv a tzv. zabavenie majetku za podporu zahraničných agentov, Zemana a Tikla (pozn. TK KBS - don Leonard Tikl) a za spoluprácu pri organizovaní tajných útekov mladých kňazov do Talianska. Po odsúdení bol transportovaný do väznice v Ilave, a potom do Mírova pri Brne. V apríli 1954 bol vo väznici umiestnený do nápravnej cely, teda do cely bez nábytku a s obmedzeným prísunom stravy. Jeho zdravotný stav sa vážne zhoršil, ale nebola mu zabezpečená primeraná zdravotná starostlivosť, na následky čoho 10. apríla 1954 vo veku 41 rokov zomrel. Pochovali ho v Brne 14. apríla 1954. Jeho telesné ostatky uložili vedľa Kostola svätej Anny v Šenkviciach.Bratislavská arcidiecéza 11. apríla 2023 začala diecéznu fázu procesu blahorečenia a svätorečenia kňaza Alfonza Paulena. Urobila tak po rokoch prípravných prác, zhromažďovania dokumentov a vyhľadávania svedkov. Verejné otvorenie kauzy sa konalo vo farskom Kostole sv. Anny v Šenkviciach za účasti biskupov a ďalších hostí.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024