Svätodušný víkend bol v Kežmarku príležitosťou upevniť farskú rodinu

TK KBS, ft, rp; rp | 29. 05. 2023 14:14Kežmarok 29. mája (TK KBS) Vo farnosti Kežmarok pripravili  pastoračné aktivity zamerané na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. V piatok večer 26. mája sa v miestnej Bazilike Svätého kríža konala pobožnosť Via lucis – Cesta svetla. Celej pobožnosti dominovala symbolika svetla. V strede pred oltárom bola umiestnaná veľkonočná svieca, okolo ktorej zástupcovia jednotlivých spoločenstiev postupne zažali 14 sviec. Prítomní veriaci si v závere obnovili svoje krstné sľuby.Druhou duchovnou aktivitou bola svätodušná vigília, ktorú kňazi, zasvätené osoby a laickí bratia a sestry slávili v kežmarskej bazilike v sobotu 27. mája, tzn. v predvečer slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Spevom a hudbou liturgiu doprevádzal tamojší spevácky zbor Letokruhy. Zazneli liturgické čítania v moderných jazykoch ako aj v biblických jazykoch. V homílii kežmarský dekan František Trstenský vyzval prítomných „nechať zavlažovať naše srdcia vodou milostí, ktorú vlieva Duch Svätý, aby sme prinášali úvocie skutkov Ducha.“Po skončení dostali všetci prítomní od svojich kňazov malý darček – zápalky so špeciálne upravenou ikraničkou, na ktorej bol motív zoslania Ducha Svätého.Svätodušný víkend vyvrcholil v nedeľu slávnostnými bohoslužbami, ktoré hudbou a piesňami doprevádzal spevácky zbor Letokruhy a farský chrámový zbor.„Slávnosť Zoslania Ducha Svätého je tretí najdôležitejší kresťanský sviatok v rámci liturgického roka. Pre nás je to jedinečná príležitosť uvedomiť si potrebu budovať a upevňovať našu farskú rodinu ako Božie dielo, ako spoločenstvo všetkých spoločenstiev. Tvorcom tak potrebnej jednoty je Duch Svätý. Preto sme aj pastoračné aktivity zamerali na zvýraznenie tohto nášho spoločného poslania,“ vysvetľuje dekan Trstenský.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024