Trnavský arcibiskup Ján Orosch poďakoval za jubileum 70 rokov v Trnave

TK KBS, ml; pz | 29. 05. 2023 11:00Trnava 29. mája (TK KBS) Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch oslávil 70 rokov. Za jubileum sa poďakoval na svätej omši, ktorú celebroval v pondelok 29. mája, v deň spomienky Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Na slávnosti sa zúčastnili viacerí arcibiskupi a biskupi zo Slovenska, niekoľko stoviek kňazov a rehoľníkov z viacerých diecéz, rehoľníci a rehoľníčky, predstavitelia spoločenského a verejného života. V ďakovnej modlitbe sa s oslávencom spojil i zástup veriacich z Trnavy a okolia i miest, v ktorých arcibiskup pôsobil.Ján Orosch sa narodil 28. mája 1953. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976 v Bratislave. Bol kaplánom v Komárne, administrátorom v Bušinciach, Okoči a Hodruši-Hámroch. Neskôr pôsobil vo Vyškovciach nad Ipľom. Bol farárom v Nových Zámkoch, v Bratislave-Prievoze, Bratislave-Čuňove, dekanom, administrátorom a farárom v Štúrove. Za titulárneho biskupa seminského bol vyvolený 2. apríla 2004. O mesiac neskôr (2. mája 2004) bol konsekrovaný za biskupa v Trnave. Pôsobil ako generálny vikár Bratislavsko-trnavskej, a potom Trnavskej arcidiecézy. Trinásteho mája 2004 bol menovaný za generálneho vikára Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Druhého júla 2012 bol Mons. Ján Orosch menovaný za apoštolského administrátora Trnavskej arcidiecézy a 11. júla 2013 bol menovaný za trnavského arcibiskupa.Arcibiskup Orosch povedal, že patrí medzi tých, ktorí by svoje jubileum oslávili v ústraní a v súkromní. Na druhej strane vnímal možno „nevyslovené“, ale „opravnené“ očakávania svojich blízkych, spolubratov, známych a priateľov, aby si jubileum pripomenul. Prítomných preto pozval, aby svätú omšu brali tak, že jubilanti sú všetci. Aby ju obetovali „ako poďakovanie Pánu Bohu za dar života, dar povolania do Cirkvi, za svätý krst“ a za povolanie do duchovného, kňazského a rehoľného stavu. V homílii poďakoval za službu jubilanta bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.Spolubratovi „Jankovi“, ako ho nazval, „poďakoval za pozvanie na slávnosť za dar života, ktorý podľa jeho slov „žije vo viere“. Toto „pozvanie" má podľa neho „hlboký zmysel", preto ho „radi prijímame, sme zaň vďační a s radosťou ho prežívame,“ uviedol arcibiskup Zvolenský, ktorý bol s arcibiskupom Oroschom vysvätený za biskupa pred 19 rokmi v Trnave. Jubilantovi poďakoval, že s Božou milosťou stojí pri krížoch svojich bratov a sestier, ktorí sú mu zverení. Na základe rozhovorov a príhovoru arcibiskupa Oroscha pred kňazmi na Zelený štvrtok 2019 priblížil, kde sa prejavuje „život viery“ u jubilanta.Orosch 70

Foto: Človek a Viera/ Jaromír MikulecPripomenul viaceré myšlienky otca arcibiskupa Oroscha. Ocenil i jeho úctu k odlišnostiam, ktoré mu vďaka viacjazyčnému prostrediu vštepila doma jeho rodina. „Nech je Pán pochválený, že v otcovi Jánovi máme mimoriadne vnímavého a citlivého biskupa,“ povedal arcibiskup Zvolenský. Jedným z ďalších prvkov, ktoré u jubilanta ocenil, že schopnosť „vidieť srdcom“. Táto myšlienka zdobí aj jeho biskupské heslo (pozn. TK KBS - Corde videre - Vidieť srdcom). Tento „postoj“ sa podľa neho prejavuje nielen v citlivosti voči tým, ktorých má okolo seba, ale aj v rozvinutom záujme o umenie, literatúru či film.V závere pridal aj jednu ďalšiu vnímosť arcibiskupa Orosocha, ktoré postrehol pri službe v rámci biskupskej konferencie, kde má viacero služieb. Venuje sa katechizácii maďarských veriacich, vzťahom so Židmi, ekumenizmu, migrantom i pútnikom. Priblížil, ako navštívil jeden sústreďovací tábor v Gabčíkove. Tu navštívil aj cintorín. Všimol si, že je tam pochovaných veľa moslimov, ktorým dávajú na hroby kvety aj veriaci katolíci. „Je to pozoruhodná citlivosť, že si to všimol," uviedol arcibiskup Zvolenský. „Vďaka Bohu za 70 rokov života otca arcibiskupa Jána,“ dodal Mons. Stanislav Zvolenský. K zástupu všetkých, ktorí dnes biskupovi Orosch prišli zablahoželať k jubileu, sa v závere prihovoril zástupca kňazov i samotný arcibiskup.PLNÉ ZNENIE homílie [download mp3] (Zdroj: Rádio LUMEN, Ľudovít Malík)_

Aktualizované 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024