Vo Viedni bude spomienka na synodu gréckokatolíkov spred 250. rokov

TK KBS, ts ke, kath, ml; pz | 28. 05. 2023 12:35Košice 28. máj (TK KBS/TS KE) Pri príležitosti 250. výročia „Viedenskej synody“ gréckokatolíckych biskupov uhorskej časti Habsburskej monarchie sa vo Viedni od 30. mája do 1. júna 2023 uskutoční spomienkové podujatie a konferencia gréckokatolíckych biskupov strednej Európy. Medzi pozvanými hosťami je aj Mons. Claudio Gugerotti, prefekt Dikastéria pre východné cirkvi a Mons. Pedro López Quintana, apoštolský nuncius vo Viedni. Hostiteľom je Ordinariát pre východných katolíkov v Rakúsku na čele s jeho ordinárom, kardinálom Christophom Schönbornom.Cieľom stretnutia biskupov bude „diskutovať o minulých aj súčasných pastoračných výzvach v duchu synodality“, poznamenal kardinál Schönborn vo svojom pozývacom liste. Veľmi dúfa, „že táto konferencia prispeje k posilneniu úlohy východných katolíckych cirkví v strednej Európe v službe univerzálnej cirkvi“.Trojdňové podujatie otvorí v utorok 30. mája modlitba Akatistu k presvätej Bohorodičke v kaplnke Hofburg, kde bol za biskupa vysvätený mukačevský vladyka Andrej Bačinský (1732-1809). Modlitbe bude predsedať vladyka Nil Luščak OFM, apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie. V stredu 31. mája sa v Arcibiskupskom paláci uskutoční samotná vedecká konferencia, ktorú otvorí kardinál Schönborn. Na konferencii sa budú riešiť jednotlivé biskupské osobnosti z histórie gréckokatolíckych eparchií, ale aj liturgické, pastoračné a kánonické otázky. Prednášajúcimi budú odborníci na príslušnú problematiku zastupujúci jednotlivé cirkvi. Konferencia sa končí archijerejskou sv. liturgiou v Dóme svätého Štefana vo Viedni, ktorej bude predsedať arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Homíliu prednesie kardinál Christoph Schönborn.Celé spomienkové stretnutie bude zavŕšené vo štvrtok 1. júna, keď sa v Arcibiskupskom paláci stretnú gréckokatolícki biskupi, aby v prediskutovali interné otázky života východných katolíckych cirkví strednej Európy.V tento deň bude zároveň v gréckokatolíckej ústrednej farnosti sv. Barbory vo Viedni za účasti všetkých biskupov slávená Božská liturgia, pri ktorej kde bude oficiálne zriadené nové pastoračné centrum pre maďarských gréckokatolíckych veriacich v Rakúsku. Sv. liturgii bude predsedať arcibiskup Fülöp Kocsis.Konferenciu a stretnutie organizuje Ordinariát pre východných katolíkov v Rakúsku v spolupráci s Katolíckou univerzitou ITI v Trumau a Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, ktoré je vedecko-výskumným pracoviskom Trnavskej univerzity.Viedenská synoda z roku 1773V roku 1773 zvolala cisárovná Mária Terézia vtedajších gréckokatolíckych biskupov uhorskej časti habsburskej monarchie na synodu do Viedne. Dodnes je jedným z najdôležitejších historických a legislatívnych základov pre východné katolícke cirkvi v strednej Európe. Synoda a jej závery zahŕňala vtedajšie biskupstvá Mukačevo (Ukrajina), Križevci (Chorvátsko) a Fogaraš (Rumunsko), ktorých biskupi sa zúčastnili na synode vo Viedni. Do roku 1918 synoda upravovala cirkevný život vo východných katolíckych cirkvách v habsburskej monarchii._

Zdroje: TS KE / Kathpress
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024