Za zosnulého arcibiskupa Tkáča sa modlia aj v jeho rodisku Ohradzanoch

TK KBS, vpr, ml; pz | 27. 05. 2023 11:41Ohradzany 27. mája (TK KBS) Za zosnulého košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča sa modlia aj v jeho rodisku Ohradzanoch. Farár Farnosti Nanebovzatia Panny Márie Vincent Pristáš slúžil v deň úmrtia arcibiskupa zádušnú svätú omšu v miestnom farskom kostole. V rodisku vystavili kondolenčnú knihu. Z farnosti tiež plánujú ísť na pohreb do Košíc.„V rodisku zosnulého arcibiskupa slúžim posledných šesť rokov. Už vtedy bol otec arcibiskup emeritným. Môžem však povedať, že vždy, keď mohol, vždy sa veľmi rád vracal do svojej rodnej obce. Hoci tu už nemal veľa blízkych vekom, navštívil farnosť, sestry i synovca,“ hovorí TK KBS Pristáš. Vo farskom kostole umiestnil kondolenčnú knihu, kde môžu rodáci pridať  spomienky na rodáka, otca arcibiskupa Alojz. Verí tiež, že "časom" sa podarí získať pre rodnú obec či farnosť trvalú spomienku na zosnulého. „Teraz sa za neho chceme v prvom rade modliť, ale verím, že sa nám podarí, aby sme jeho odkaz zachovali aj pre budúce generácie. Aby Ohradzany pamätali na to, že z ich obce pochádzal prvý arcibiskup Košickej arcidiecézy,“ dodal kňaz Vincent Pristáš.Alojz Tkáč sa narodil 2. marca 1934 v Ohradzanoch. Jeho otec bol starosta. Už v detstve sa chcel stať kňazom a „slúžil“ omše pre svojich súrodencov. Pevne sa rozhodol vydať sa týmto smerom na prahu dospelosti. Po maturite na humenskom gymnáziu bol do kňazského seminára prijatý až na štvrtý raz. Po absolvovaní Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave prijal kňazskú vysviacku v roku 1961. Bol kaplánom v Zborove. Vojenčinu absolvoval v PTP. Od roku 1963 pôsobil ako archivár a duchovný v Košiciach. Po verejnej kritike prorežimného hnutia Pacem in terris mu bol na sedem rokov odňatý štátny súhlas, pracoval ako robotník a vodič električky.Od roku 1983 bol administrátorom v Červenici. Po páde komunistickej totality a po 28 rokoch vakancie biskupského stolca bol vymenovaný za košického biskupa (1990 – 2010). V roku 1995 bol povýšený za prvého košického arcibiskupa metropolitu. Biskupská služba bola naplnená obnovou a zveľaďovaním duchovného života a cirkevných ustanovizní v období znovuzískanej náboženskej slobody. Emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč zomrel 23. mája 2023 ako nestor Košickej arcidiecézy v 90. roku života, 62. roku kňazskej a 34. roku biskupskej služby. Pochovajú ho v utorok 30. mája 2023 v Košiciach.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024