V Šaštíne sa konal 21. ročník celoslovenského kola Biblickej olympiády

TK KBS, kpkc, jmi, ml; pz | 27. 05. 2023 11:23Šaštín 26. mája (TK KBS) V dňoch 23. a 24. mája sa uskutočnil 21. ročník celoštátneho kola Biblickej olympiády. Jej spoluorganizátorom bol Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy, ktorý za miesto konania vybral pútnicky Šaštín.V sprievode svojich učiteľov sa Biblickej olympiády zúčastnilo 60 žiakov a študentov z takmer všetkých diecéz, ktorí súťažili v dvoch kategóriách (1. kategória - základné a 2. kategória - stredné školy) prostredníctvom zohratého trojčlenného družstva. Predmetom tohtoročnej súťaže boli tri knihy Starého zákona – Kniha Nehemiáš, Judita a Ester; a  jedna kniha Nového zákona – Prvý Petrov list.Výsledky:I. kategória – Základné školy:

1. miesto: Benita Brillová, Romana Bodyová, Katarína Aronová - Základná škola sv. Cyrila a Metoda v  Košiciach (Košická arcidiecéza)

2. miesto: Erik Valent, Beáta Mederlyová, Margaréta Valentová - Základná škola A. Kmeťa v Leviciach (Banskobystrická diecéza)

3. miesto: Stela Fričová, Matúš Kužela, Teodor Martiška - Základná škola sv. Vincenta v Ružomberku (Spišská diecéza)II. kategória – Stredné školy:

1. miesto: Júlia Bieliková, Paulína Slovíková, Dominika Ždánska - Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline (Žilinská diecéza)

2. miesto: Michal Marek, Ján Chromík, Dominik Jindra - Gymnázium Angely Merici v Trnave (Trnavská  arcidiecéza)

3. miesto: Ľudmila Kováčová, Dominika Bezáková, Dorota Ducháčková - Gymnázium sv. Cyrila  a Metoda v Nitre (Nitrianska diecéza)Súťažné úlohy aj tento rok pripravovala Odborná komisia pre Biblickú olympiádu, v ktorej aktuálne pôsobí 12 členov, konkrétne: o. Boris Brutovský za Banskobystrickú diecézu, o. Andrej Šottník a o. Marián Vojtko za Bratislavskú arcidiecézu, sr. Júlia Iskrová za Košickú arcidiecézu, sr. Alžbeta Gerberyová za Košickú eparchiu, o. Miroslav Hosťovecký za Nitriansku diecézu, o. Jozef Bednárik za Rožňavskú diecézu, Klára Soľanová a Daniel Lysý za Spišskú diecézu, o. Patrik Bacigál za Trnavskú arcidiecézu a Ľuboš Bytčánek a Karol Vlčko za Žilinskú diecézu. Garanciu nad Biblickou olympiádou od tohto školského roku prebral biblista a vysokoškolský pedagóg, docent Branislav Kľuska.Tohtoročné súťažné úlohy zahŕňali testové otázky, orientáciu v geografických reáliách, zamýšľanie sa nad posolstvom vybraných biblických úryvkov, prácu s obrazmi s biblickou tematikou a taktiež porovnávanie umeleckého spracovania biblického príbehu so Svätým písmom. Súčasťou úloh už tradične bola aj dramatizácia vybranej biblickej udalosti, či v prípade stredoškolákov jej aktualizácia na súčasnú dobu –  krátka scénka, ktorú jednotlivé družstvá nahrali vopred a poslali porote ako videozáznam.Porotu viedol biblista doc. Branislav Kľuska a jej ďalšími členmi boli biblisti Miroslav Hosťovecký, Dagmar Kráľová a Jozef Jančovič, Henrieta Milkovičová metodička DKÚ Košice a Roman Vitko riaditeľ KPKC, n. o. „Ďakujeme pracovníčkam Bratislavského DKÚ Andrei Lengyelovej, Ľubici Nogovej, Martine Šipošovej, Lenke Bene a riaditeľovi Andrejovi Šottníkovi za zabezpečenie programu, ubytovania a spoluprácu pri organizácii tohto ročníka a o. Ondrejovi Kellnerovi za skvelý výkon s moderátorským mikrofónom,“ uviedla Janka Mišendová.Paralelne s Biblickou olympiádou KPKC, n. o. zorganizovalo aj celoštátnu výtvarnú súťaž pod názvom „Biblia očamidetí a mládeže“. Tohtoročnou témou bola taktiež „Odvaha a dôvera v Boha“ a cieľom bolo obrazové stvárnenie udalosti z knihy Nehemiáš, Judita, Ester alebo Prvého Petrovho listu. Podrobnosti o súťaži a zoznam víťazov s ich prácami zverejní v najbližších dňoch KPKC.


[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024