Pápež s konferenciou biskupov Talianska: Biskupi sú povolaní súcitiť s človekom

TK KBS, VaticanNews; rp | 24. 05. 2023 17:08Vatikán 24. mája (VaticanNews) Takmer tri hodiny trvalo stretnutie otázok a odpovedí medzi pápežom Františkom a talianskymi biskupmi, ktorí sa zišli v pondelok 22. mája vo Vatikáne na 77. generálnom zhromaždení. Ako uviedli biskupi témami boli okrem iných aj mier, financie, životné prostredie, ideológie, služba biskupov a kňazov, dobročinnosť voči chudobným a utečencom.Podľa biskupov je dobročinná charita charakteristickou črtou talianskej Cirkvi, ku ktorej pápež František prejavoval vždy veľkú úctu. Bol to úprimný a pokojný dialóg rímskeho biskupa s viac ako 200 biskupmi Talianskej biskupskej konferencie. Ich trojdňové jarné stretnutie, malo tému: „Počúvať, čo Duch Svätý hovorí cirkvám. Kroky k rozlišovaniu“. Pápež sa najprv obrátil k biskupom talianskych oblastí postihnutých silnou búrkou a záplavami.Celé stretnutie za zatvorenými dverami sa nieslo v duchu otázok a odpovedí Petrovho nástupcu s biskupmi všetkých regiónov severného, južného a stredného Talianska. Medzi hlavné témy, ako informovali niektorí biskupi, patril pokles povolaní, semináre a ich možné zlučovanie, či vyjadrenie blízkosti kňazom v ich službe. Nechýbala však téma naliehavého nastolenia pokoja na Ukrajine a vo svete, tiež otázka financií, ktoré často predstavujú pre Cirkev ťažkosti. V centre pozornosti bola aj potreba zmena mentality v súvislosti so životným prostredím.K „novému štýlu myslenia“ vyzýva aj synodálna cesta, na ktorej sa zúčastňuje Cirkev piatich kontinentov a spolu s tým prišla aj výzva venovať pozornosť chudobe, a predovšetkým nikdy nedopustiť, aby chýbala dobročinná láska s charitatívnym aspektom. Pápež pri tejto príležitosti vyjadril úctu Konferencii biskupov Talianska, ktorá sa už roky angažuje v prijímaní migrantov a utečencov. A práve v súvislosti s témou migrantov Svätý Otec na záver stretnutia daroval každému knihu „Fratellino“ (Braček), ktorá zrozumiteľne i drsne opisuje život migranta z Guiney, Ibrahima Baldeho, v prepise básnika Ametsa Arzallusa Antiu. Pápež ju nazval „brožúrkou, ktorá v celej svojej dramatičnosti načrtáva „krížovú cestu“ toľkých bratov a sestier vo svete“.O dialógu pápeža s biskupmi za zatvorenými dverami informoval aj generálny sekretár biskupskej konferencie Mons. Giuseppe Baturi, ktorý pre  taliansku katolícku televíziu Tv 2000 uviedol, že  išlo o „dôležité stretnutie, pretože bolo v kontakte s problémami krajiny a Cirkvi“. Ako vysvetlil, „pápež zdôraznil naliehavosť nového impulzu evanjelizácie, ktorý prechádza cez dôveryhodné svedectvo... Biskupi sú povolaní súcitiť s človekom, starať sa o neho najmä v situáciách ťažkostí a núdze. Bolo to stretnutie, ktoré nás povzbudilo pokračovať na tejto ceste, ktorá nachádza v synodálnej ceste privilegované miesto pre diskusiu a prácu“.Miroslava Holubíková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024