Vyšiel nový reskript pápeža o revízorovi počas sede vacante

TK KBS, VaticanNews; rp | 24. 05. 2023 17:01Vatikán 24. mája (VaticanNews) Pápež František v reskripte, ktorý bol zverejnený v stredu 24. mája objasňuje funkciu a aspekty práce úradu, ktorý je povolaný vykonávať audit inštitúcií a úradov Svätej stolice a Vatikánu. Boli takto zosúladené štatúty úradu z roku 2019 a konštitúcia Praedicate Evangelium. Úrad generálneho revízora nepočíta s postom generálneho sekretára a v prípade uprázdneného stolca bude pokračovať v správe a auditoch tento úrad. Bola potvrdená povaha „protikorupčného úradu“ a úloha auditu Governatorátu.Úrad generálneho revízora bude pokračovať vo výkone riadnej správy a auditov aj počas Sede Apostolica vacante, teda v čase od smrti úradujúceho pápeža počas konkláve do zvolenia nového pápeža. Ide o jeden z bodov, ktoré pápež František stanovil v reskripte - po audiencii udelenej 24. apríla kardinálovi štátnemu sekretárovi Pietrovi Parolinovi -, ktorý špecifikuje úlohy a aspekty práce vykonávanej orgánom zriadeným samotným pápežom Františkom v roku 2014 na vykonávanie auditu inštitúcií a úradov Svätej stolice a Vatikánu. Dokument, ktorý bol dnes zverejnený vlastne vypĺňa niektoré „normatívne medzery“ a zosúlaďuje štatút Úradu generálneho revízora z roku 2019 s apoštolskou konštitúciou Praedicate Evangelium, zverejnenou 19. marca 2022.V Praedicate Evangelium sa podrobnejšie uvádza, že „počas uprázdneného pápežského stolca sa sekretári starajú o bežnú správu kuriálnych inštitúcií“. V tej istej konštitúcii však nie je ustanovená úloha sekretára v rámci Úradu generálneho revízora, teda toho, kto môže dohliadať a vykonávať funkcie tohto úradu. Preto dnešným reskriptom pápež ustanovuje, „že bežná administratíva sa v prípade uvoľneného apoštolského stolca nepreruší, a že funkciu kontroly bude naďalej vykonávať Úrad generálneho revízora pod dohľadom kardinála kamerlenga“.Ďalším dôležitým bodom reskriptu je potvrdenie charakteru Úradu generálneho revízora. „Pre všetko, čo nie je stanovené v článkoch 222 - 224 apoštolskej konštitúcie Praedicate Evangelium, vydanej 19. marca 2022, sa dodržiavajú ustanovenia obsiahnuté v Štatúte Úradu generálneho revízora, ktorý nadobudol účinnosť 16. februára 2019,“ uvádza sa v dokumente.Presnejšie, potvrdzuje sa v ňom platnosť odsekov 1 a 3 článku 1 Štatútu Úradu generálneho revízora, ktorý stanovuje jeho povahu ako „subjektu Svätej stolice povereného úlohou auditu konsolidovaných finančných výkazov Svätej stolice a konsolidovaných finančných výkazov Governatorátu Mestského štátu Vatikán“. A tiež, že úrad je naďalej „protikorupčným orgánom podľa Dohovoru z Meridy, ktorý platí pre Svätú stolicu a Vatikánsky mestský štát od 19. októbra 2016“.Martin Jarábek
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024