Vo Važci sa konalo pracovné zasadnutie Rady KBS pre mládež a univerzity

TK KBS, rpm, ml; pz | 24. 05. 2023 11:05Važec 24. mája (TK KBS) V Diecéznom centre mládeže Premeny vo Važci sa v utorok 23. mája 2023 konalo druhé tohtoročné zasadnutie Rady KBS pre mládež a univerzity. Zúčastnilo sa na ňom 27 účastníkov. Stretnutie sa začalo modlitbou LIturgie hodín a krátkym slovom predsedu Rady, žilinského diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa. Vyzval prítomných členov, aby sa nenechali umoriť chaosom tejto doby a prijali pozvanie Pána, ktoré vždy vedie k stíšeniu.Ústrednou témou zasadnutia bola otázka stability a večnosti, ktorá je v protiklade s trendom dnešnej rýchlo meniacej sa doby. Matúš Reiner, tajomník Rady KBS pre mládež a univerzity to v úvode zasadnutia vyjadril slovami: „Dnešná doba má nálepku tekutej doby a všetko je nestále a neisté. Čo je to pevné v našich životoch pri práci s mladými, čo bude stále aktuálne, aj keď sa doba zmení akokoľvek? Potrebujeme spoločne spoznávať, že je tu Kristus, ktorý sa nemení a prinášať túto istotu mladým.“Zasadnutie pokračovalo dvoma impulzmi. Prvý predniesol Július Slovák. Upriamil pozornosť na Dávida, ktorý sa nebál a vystúpil proti Goliášovi aj napriek tomu, že bol mladý a nebol skúseným bojovníkom. „Myslím si, že pokorné a jednoduché srdce je najlepšia kvalifikácia na zabitie „goliášov“ dnešnej doby,“ ukončil svoje rozprávanie riaditeľ Godzone projektu. Druhým impulzom prítomných previedol Marek Varga, tajomník Rady pre univerzity. „Evanjelizácia nie je marketingom. Nesmieme si to mýliť. Je to umenie osloviť mladého človeka a pozvať ho do vzťahu s Bohom, ktorý má byť o hľadaní a objavovaní Boha.“Stretnutie ďalej pokračovalo pracovnými otázkami, ktoré vyplynuli z predchádzajúcich stretnutí. Prostredníctvom dotazníka prítomní hľadali, ktoré témy a hodnoty nikdy nemôžeme zanedbať v práci s mládežou. Riešilo sa fungovanie centier pre mládež a zmena celoslovenského futsalového turnaja na florbalový. V nadpolovičnej väčšine prítomní členovia Rady potvrdili túto zmenu. Aplikovať by sa mala už tento rok. Turnaj sa bude konať v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež a po spoločnej dohode organizátorom tohto podujatia sa stala Banskobystrická diecéza. Po obednej prestávke tajomník Rady pre mládež priniesol aktuality zo sekretariátu. Povzbudil členov, aby si informácie, ktoré prinesieme na zasadnutí Rady si nenechávali pre seba, ale aby ich posúvali svojím spolupracovníkom v diecézach a organizáciách. Matúš Reiner, priblížil aj najnovšie aktuality v rámci organizácie Svetových dní mládeže v Liasbone. Najdôležitejšími informáciami sú, že slovenská registrácia končí 31. mája 2023. V rámci spoločnej dopravy sú voľné posledné miesta (34 voľných miest na čas SDM, 15 miest v rámci balíčka DID+SDM). Posledným bodom programu bolo predstavenie a hodnotenie aktivít jednotlivých diecéz a organizácií. Informácie o týchto podujatiach je možné nájsť na facebookovej  stránke Rada pre mládež a univerzity.Ďalšie zasadnutie Rady pre mládež a univerzity pri KBS je naplánované na 7. novembra 2023 v Pastoračnom centre Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. TK KBS informovala Rada KBS pre mládež a univerzity
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024