Na Orave zorganizovali spomienku na kňaza Emanuela Jozefa Cubínka

TK KBS, lko,ml; pz | 22. 05. 2023 15:05Oravská Polhora 22. mája (TK KBS) Pri príležitosti 110. výročia narodenia františkánskeho kňaza, básnika, spisovateľa, pedagóga, exercitátora, mučeníka pátra Emanuela Jozefa Cubínka (13. mája 1913 – 30. decembra 1965) sa uskutočnilo v nedeľu 21. mája spomienkové podujatie v jeho rodnej obci Oravská Polhora.Začalo sa svätou omšou vo farskom kostole Božského Srdca, ktorú celebroval Peter Matis z biskupského úradu v Spišskej Kapitule, rodák o Oravskej Polhory a znalec života a diela P. Cubínka s miestnymi duchovnými Róbertom Slotkom a Petrom Kalisom. Pokračovalo položením kvetov k pamätnej tabuli pri kaplnke Najsv. Srdca Ježišovho starostom obce Michalom Strnálom a spoločnou modlitbou.Nasledovala prezentácia a diskusia o živote a diele P. Emanuela v Európskom centre gajdošskej kultúry, ktorú moderoval miestny duchovný Róbert Slotka. V úvode zahrali deti piesne na gajdách a prítomných privítal starosta obce Michal Strnál, ktorý pripomenul Cubínkové celoživotné úsilie hľadať pravdu, čo je potrebné aj v súčasnosti. Pán Drahoš medzi príhovormi recitoval niekoľko básní z tvorby P. Cubínka. Peter Matis oboznámil prítomných z niektorými novými poznatkami o jeho živote a so svedectvami, ktoré sa objavili a zameral sa na priblíženie posledných dní jeho života.
Pamätníčka Amália Chrenková zo Skalice zaspomínala na neho ako kňaza katechétu i duchovného sprievodcu jej životom. Prítomným okrem prezentovaných spomienok ukázala niekoľko fotografií aj pohľadnicu, ktorú jej pošta doručila až po jeho smrti. O pôsobení v Skalici na základe spomienok a archívnych dokumentov hovoril aj Ľudovít Košík. Za rodinu sa prihovorila a svedectvo a spomienky na strýka kňaza predniesla Anna Gužíková, pripomenula, že rodnú obec miloval a rád sa do nej vracal.  Za zorganizovanie spomienkového podujatia sa poďakoval aj zástupca Krajskej pobočky Matice Slovenskej v Žiline.Nasledovala diskusia, v ktorej viacerí prítomný zdôraznili duchovnú i ľudskú hĺbku  P. Emanuela, s ktorou pristupoval ku všetkým a rozdával sa   do krajnosti. Ako pripomenul moderátor, bol osobnosťou, na ktorú sa ani po rokoch nezabúda, o čom svedčia i knihy a články o jeho živote a pripravuje sa aj vydanie jeho súborného diela.TK KBS informoval Ľudovít Košík
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024