Vychádza desiaty zväzok  Komentárov k Starému zákonu: Žalmy 26-50

TK KBS, jma, ml; pz | 22. 05. 2023 11:20Bratislava 22. mája (TK KBS) Vo Vydavateľstve Dobrá kniha v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity práve vychádza už desiaty zväzok  Komentárov k Starému zákonu: Žalmy  26-50. Kolektív dvadsiatich dvoch autorov tentokrát viedli editori Bohdaň Hroboň a Adrián Kacian.Zalmy 26 - 50, titulkaIde o pozoruhodné dielo slovenských biblistov, ktorí v priebehu 15 rokov doposiaľ v Dobrej knihe vydali komentáre k týmto knihám Starého zákona:  Genezis, Exodus, Prororoci - Abdiáš, Jonáš, Micheáš a Žalmy (všetky okrem prvých 25, ktoré sú naplánované na vydanie na budúci rok). Z Komentárov k Novému zákonu vyšiel zatiaľ len zväzok k Markovmu evanjeliu.Celý projekt je určený kňazom, učiteľom a študentom humanitných smerov, ako aj všetkým, ktorí čítajú Sväté písmo či už individuálne alebo v skupinách.Jednotlivé úryvky biblického textu sú spracované podľa nasledujúcej schémy. V prvej časti sú predložené preklady z hebrejských a gréckych originálov. Druhá časť je určená pre úzky okruh znalcov hebrejčiny a gréčtiny a obsahuje filologický rozbor a porovnanie hebrejského a gréckeho textu.Tretia časť je určená pre širšiu verejnosť a jej cieľom je podať výklad jednotlivých veršov a menej zrozumiteľných výrazov.  V tejto časti podávame nielen moderné výklady, ale aj rabínov, cirkevných otcov a klasikov spirituality. Štvrtá časť ponúka čitateľovi celostné chápanie state a jej dynamiku.Cieľom poslednej časti je poukázať, ako sa daná stať môže použiť pre potreby teológie, pastorácie a liturgie na Slovensku.Predajná cena knihy je 35€. Kúpiť si ju môžete s 20% zľavou v internetovom obchode: www.dobrakniha.sk a koncom týždňa (s rovnakou zľavou) aj v kamenných kníhkupectvách Vydavateľstva Dobrá kniha: v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí 22, v Košiciach na Hlavnej 89, v Piešťanoch na Teplickej 32 a v Trnave na Štefánikovej 44.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024