Biskup Judák konsekroval chrám Ružencovej Panny Márie v Kmeťove

TK KBS, tu, ml; pz | 19. 05. 2023 08:30Kmeťovo 19. mája (TK KBS) Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák konsekroval filiálny chrám v Kmeťove, ktorý je zasvätený Ružencovej Panne Márii a patrí do farnosti sv. Michala v Michale nad Žitavou. Po rekonštrukcii kostola tak bola vykonaná posviacka chrámu aj s uložením relikvií svätej sestry Faustíny do nového obetného stola. Biskup Judák bol aj hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše za účasti miestneho administrátora farnosti Jána Hudeca, dekana Miroslava Hoždoru a kňazov – rodákov z Kmeťova, farníkov i hostí, ktorí boli zhotoviteľmi alebo dobrodincami rekonštrukcie kostola.Kmetovo, biskup, Judak, obnoveny, kostolBiskup Viliam v príhovore upriamil pozornosť veriacich na sny sv. Jána Bosca o pilieroch ľudského života, ktorými sú Eucharistia a Panna Mária. Upriamil pozornosť aj na posolstvá Panny Márie z Fatimy – aby konali pokánie, modlili sa, posväcovali sa, aby tento svet bol naozaj lepší, krajší, ľudskejší, božskejší. A aby tak ako ich predkovia žili intenzívny náboženský život, aby si vieru ako hodnotu zachovali a hlásili sa k nej a odovzdávali ďalším generáciám. Vyjadril žičenie, nech celú farnosť Pán na príhovor Panny Márie ochraňuje a zachová vo svojej láske.V závere slávnosti zazneli ďakovné slová i oslavná báseň. Slávnosť umocnil spevokol mladých, farníci oblečení v tradičnom kmeťovskom kroji,  kvetinová výzdoba a občerstvenie od miestnych farníkov.  Milým a zároveň radostným prekvapením pre všetkých bolo udelenie hodnosti honorárny dekan z rúk otca biskupa duchovnému otcovi Jánovi Hudecovi za jeho dlhoročný horlivý kňazský život.Konsekrácii chrámu predchádzala jeho rozsiahla rekonštrukcia pod vedením farára Jána Hudeca. V interiéri bolo prerobené celé presbytérium a osadený bol nový oltár i obetný stôl s ambónou. Vynovená bola socha Ružencovej Panny Márie ako i ostatné sochy. Bolo prerobené celé elektrické vedenie, osvetlenie, strop kostola, sakristia, výškové zväčšenie bočnej lode, všade bola položená nová podlaha, omaľovaný bol celý interiér kostola a obnovená bola aj vonkajšia fasáda. Oprava trvala od októbra 2021 do apríla 2022. Obnovený Kmeťovský kostol tak bude ďalej slúžiť veriacim na prehlbovanie viery a vzťahu k Pánu Bohu a Panne Márii, a rozmáhaniu láske k blížnym.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024