V Trnave sa zišiel novozvolený Výbor Spolku svätého Vojtecha

TK KBS, dd, ml; pz | 17. 05. 2023 09:19Trnava 17. mája (TK KBS) V Trnave sa 16. mája v zmysle Stanov SSV zišiel novozvolený Výbor SSV. Rokovanie SSV začalo slávením svätej omše v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, ktorú slávil novomenovaný predseda SSV, administrátor Spišskej diecézy Mons Ján Kuboš spolu s kňazmi členmi Výboru SSV. Predseda SSV pozdravil všetkých nových i staronových  členov Výboru SSV a zamestnancov SSV. V príležitostnej homílii vyzval k odvahe vydávať svedectvo Kristovi aj dnes v náročných časoch a nechať sa viesť Duchom Svätým.Po skončení svätej omše nasledovala prezentácia členov Výboru SSV a  Valného zhromaždenia Spolku sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r. o. Na programe rokovania bolo v zmysle Stanov SSV zvoliť nové Predsedníctvo SSV - podpredsedu, tajomníka a troch členov, lebo predseda a riaditeľ SSV sú členmi predsedníctva z titulu funkcie. Za podpredsedu SSV na návrh riaditeľa SSV Ivana Šulíka bol opätovne zvolený Jozef Opatovský rovnako ako do funkcie tajomníka na návrh podpredsedu SSV bol znovu zvolený Daniel Dian. Miesto v predsedníctve vo voľbách získali Ivan Kňaze, riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku, Miroslav Šidlo, vicerektor Kňazského seminára sv. Gorazda  v Nitre a Michaela Pobudová, predsedníčka OZ Mareena.Výbor SSV prerokoval niekoľko iných bodov, ktoré sa týkali jeho činnosti v nasledujúcom období. Prítomní členovia Výboru SSV boli informovaní o akcii - prezentácii knihy Petra Seewalda Benedikt XVI. Život., ktorá sa konala v predvečer zasadnutia Výboru SSV v Bratislave, za účasti autora diela a apoštolského nuncia Mons. Nicola Girasoliho, zástupcov médii a verejnosti.  Najbližšie zasadnutie Výboru SSV sa uskutoční v novembri tohto roka, informoval tajomík SSV Daniel Dian.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024