Tisícky detí sa stretli na púťach v Rajeckej Lesnej, Levoči a Obišovciach

TK KBS, bko, ml; pz | 17. 05. 2023 08:20Bratislava 17. mája (TK KBS) V sobotu 13. mája sa na slovenských pútnických miestach stretli tisícky detí. eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí s podporou diecéz zorganizovalo púte detí v Rajeckej Lesnej, Levoči a Obišovciach. V tomto roku putovali spoločne pod heslom Krajší svet s Máriou.„Putovať na pútnické miesta je starobylou tradíciou Cirkvi, ktorú napĺňame mladosťou, radosťou a živosťou tým, že na tieto miesta putujeme spolu s deťmi. Misijné púte detí v eRku vnímame ako skvelý spoločný čas detí, kedy môžu byť v spoločenstve a skrze modlitbu blízko pri svojej Matke Márii a tradične púťami vzdávame aj vďaku za možnosť tohtoročného koledovania. Ďakujem všetkým deťom, animátorom a rodinám, ktoré sa tohtoročných pútí zúčastnili a samozrejme všetkým, ktorí sa zapojili do organizácie a príprav,“ dodáva Andrej Gejdoš, predseda eRka.Rajecká LesnáV Rajeckej Lesnej putovalo viac ako 1 337 pútnikov z toho 826 detí. Svätú omšu celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. Do Rajeckej Lesnej putovali deti už 20-krát. V programe bola svätá omša, eRko-tance, katechéza, misijný chodník či koncert kresťanského rapu. Deti priniesli ako obetný dar mydlo.Fotogaléria z Rajeckej LesnejLevočaDeti spoločne s animátormi, rodičmi a kňazmi putovali do Levoče z 52 farností Spišskej diecézy a Prešovskej eparchie. Spolu sa tak na Mariánskej hore zhromaždilo viac ako 1 230 pútnikov z toho bolo 925 detí. Putovanie na horu spríjemňovali pripravené stanovištia. Program pokračoval katechézami o misiách, misijnom ruženci a Panne Márii.Po obede program vyvrcholil modlitbou misijného ruženca a slávením svätej omše s biskupom Jánom Kubošom. Vo svojom príhovore otec biskup zdôraznil poslanie, ktoré Ježiš zveril svojim učeníkom: ohlasovať všade radostnú zvesť. Pripomenul tiež, že aj my môžeme urobiť spoločne svet krajší, ak budeme lepší, v čom nám pomôže blízkosť našej Nebeskej matky. Deti priniesli obetný dar cestoviny rôzneho druhu, ktoré po púti odovzdajú Spišskej katolíckej charite, ktoré ich rozdelí núdznym.Fotogaléria z LevočeObišovceUž po štvrtýkrát putovali deti, rodičia, animátori a členovia rôznych spoločenstiev na Arcidiecéznu púť detí do Obišoviec. Deti sa stretli v Ličartovciach a spoločne putovali do Obišoviec. Cestu lemovalo niekoľko zaujímavých stanovíšť. Na mieste púte čakali detí zaujimavé workshopy, organizované v spolupráci s inými organizáciami - skauti, Deti sv. Alžbety, eRko tance a pod.Deti priniesli obetný dar trvanlivé potraviny pre núdznych zasiahnutých vojnou. Svätú omšu celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Celkovo sa  púte detí v Obišovciach zúčastnilo okolo 1 300 účastníkov zo všetkých kútov arcidiecézy.Fotogaléria z Obišoviec
V sobotu 20.5.2023 sa ešte uskutoční Arcidiecézna púť detí v Marianke. Viac informácií a prihlášku nájdete na webe https://erko.sk/putdeti/._

Kontakt pre médiá: Boris Kollár, 0904 906 927, boris@erko.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024